Kamera on-line

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 lutego przez telefon

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Od dnia 01 lutego 2022 roku do odwołania mając na względzie sytuację epidemiczną występującą na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnianie osobom uprawnionym dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, wprowadzamy tymczasowe zwieszenie stacjonarnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Udzielanie porad odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, email itp.) oraz poza lokalem punktu.

Formy zapisu na poradę:

- telefonicznie pod nr telefonu do rejestracji:

77 40 52 750 (poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00)

- online:

https://np.ms.gov.pl/opolskie/kędzierzyńsko-kozielski,

- mailem:

.

 

O przywróceniu stacjonarnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poinformujemy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Więcej informacji pod nr telefonu do zapisów 77 40 52 750.

×

Zapisz się do newslettera