Kamera on-line

Inauguracja projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”

Po podpisaniu przez Zarząd Powiatu umów  dotyczących realizacji przez dwie szkoły naszego powiatu projektu w ramach POKL, działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 31 marca 2010r.,  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowane zostało seminarium inaugurujące projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji - Ponadregionalny  program rozwijający umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo-zachodniej”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu – jako partnerzy projektu, młodzież oraz dyrekcja i nauczyciele z ZSTiO z Azot i Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, które uczestniczą w projekcie. W czasie spotkania omówiono założenia projektu, zbierano materiały konieczne do opracowania  diagnozy szkół w kontekście ich potrzeb oraz uwarunkowań lokalnych i regionalnych. Diagnozy te wykorzystane będą przy tworzeniu i wdrażaniu autorskich programów kształcenia dostosowanych do warunków szkoły, ukierunkowanych na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów.
Już w  kwietniu nauczyciele rozpoczną  prace nad autorskimi programami wdrażania kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, ICT, przedsiębiorczości oraz języków obcych, które od 1 września 2010 r. będą wdrażane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1.jpeg

2.jpeg


 

 

×

Zapisz się do newslettera