Kamera on-line

Zabytkowy kościółek z każdym dniem piękniejszy

Prace konserwatorskie i restauratorskie wykonywane w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie-Koźlu idą pełną parą. Odbywają się przy współudziale powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Kolejny etap remontu za nami, dokonano właśnie odbioru prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcji zewnętrznych budynku. Skuto tynk elewacji, przemurowano ściany, wykonano montaż zewnętrznych ciągów stalowych. 

Świątynia znajdująca się przy ul. Czerwińskiego została zbudowana w latach 1751-1753 jako kościół zakonny Ojców Franciszkanów. Od czasu odzyskania kościoła przez kozielską parafię ciągle trwają w nim prace remontowe. Ustabilizowano grunt pod podłogą zabudowań i wzmocniono fundamenty. Wymieniane są instalacje, remontowane zaplecze, wymieniane okna z wykonaniem nowych witraży.

Kościół ozdobiono na sklepieniu pięknymi malowidłami ściennymi. Malowidła pochodzą z 1767 roku i są autorstwa Józefa Beyera z Opawy. Polichromia wykonana w stylu barokowym przedstawia prawdopodobnie starotestamentową scenę Sądu Salomona. Ze względu na ogromną wartość artystyczną i historyczną polichromii, jak również bardzo ciekawy iluzjonistyczny charakter późnobarokowych malowideł ściennych konieczne było przeprowadzenie zarówno konserwacji jak i restauracji polichromii.
Dzięki prowadzonym pracom uda się stworzyć warunki dla prowadzenia przyparafialnej działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do lokalnej społeczności naszego powiatu.
Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Komisji Promocji Powiatu Henryk Hojdem, czlonek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys i proboszcz Alfons Szubert.
3.jpeg
2.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
1.jpeg
 
 
 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera