Kamera on-line

Projekt „ OTWARCI NA WIEDZĘ, OTWARCI NA LUDZI, OTWARCI NA EUROPĘ” w pełnym rozkwicie!

Projekt dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych uczniów jest systematycznie realizowany w Zespole Szkół nr 3 oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Choć potrwa do maja, już można pokusić się o zaprezentowanie tego, co udało się zrealizować.

          Zajęcia w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja
     1. W ramach projektu i działania „Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez twórczą aktywność młodzieży w celu poznawania najnowszej historii Polski” w Zespole Szkół nr 3 odbyły się VII Sławięcickie Spotkania Adwentowe. Spotkanie zorganizowane 6.XII. 2009 roku przeznaczone było dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, a w tym roku odbyło się pod hasłem "Przemiany”. Organizatorzy i młodzież w programie artystycznym nawiązali do przemian, jakie stały się udziałem Polaków po II wojnie światowej, czyli do zmiany ustroju naszego państwa z totalitaryzmu na demokrację. Spotkaniu towarzyszyła wystawa nawiązująca do stylistyki lat 60-tych i 70-tych. Młodzież przyniosła ciekawe eksponaty, np. oryginalne ubrania z epoki, sprzęty gospodarstwa domowego a nawet kultowe motocykle. Zwiedzający mogli również zobaczyć plakaty wykonane przez uczniów naszej szkoły obrazujące zachodzące przemiany ustrojowe. Spotkanie cieszyło się, tak jak zwykle, doskonałą frekwencją; przybyło około 600 osób. Dobrą zabawę zagwarantowali „goście specjalni”: św. Mikołaj, Santa Claus oraz Died Maroz. Słodkości oraz humor „Mikołajów” wprowadziły wszystkich w doskonały nastrój przedświąteczny. Zaprezentowane zdjęcia niech zachęcą do odwiedzenia galerii na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3. Zapraszamy na www.slawiecice.edu.pl.
        2.jpeg
     2. 11 grudnia 2009 roku doszło do ciekawego , wieczornego spotkania w Zespole Szkół nr 3.  „Wieczór filmowy” był jednym z zaplanowanych działań w obszarze „Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez twórczą aktywność młodzieży w celu poznawania najnowszej historii Polski” . W spotkaniu brali udział nie tylko uczniowie ZS nr 3, ale również młodzież innych kędzierzyńskich szkół, która chciała nie tylko zobaczyć kultowe filmy okresu PRL-u, ale również pisać przez całą noc listy protestacyjne przeciwko więzieniu ludzi z przyczyn politycznych w ramach akcji prowadzonej przez Amnesty International. Z zaproszenia skorzystali również dziennikarze Telewizji Opole, którzy przeprowadzali wywiady z organizatorami wieczoru i zaproszonymi gośćmi. Filmy pokazane w trakcie wieczoru przedstawiały absurdy socjalistycznej rzeczywistości, a dla młodzieży były żywą lekcją historii.
      4.jpeg
     3. W zakresie działania „Matma mnie interesuje” z 18 na 19 grudnia 2009 roku odbył się „Nocny maraton twórczego myślenia”. Okazało się, że jest sporo młodzieży ( 60 osób),która nie tylko nie boi się matematyki , ale dobrze się bawi przy łamaniu głowy i oczywiście przy pysznej...pizzie i napojach. Zaproszona na maraton Telewizja Miejska z Kędzierzyna-Koźla pokazała uczniów Zespołu Szkół nr 3, którzy rozwiązywali zagadki matematyczne, doskonale radzili sobie z wcale niełatwymi zadaniami sudoku, uczestniczyli w konkursie gier logicznych, a gdy zmęczenie dało o sobie znać umilali sobie czas przy wyszywankach... matematycznych. Młodzieży bardzo spodobały się interaktywne zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej. Matematycy poprowadzili maraton drugi raz w historii szkoły i nie żałują poświęconego czasu, ponieważ uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej nietypowej formy obcowania z matematyką, której nie oferuje żadna inna szkoła w naszym mieście. Jak bawiła się młodzież można zobaczyć na zdjęciu.  
      1.jpeg
4. Pierwsze spotkanie dotyczące projektu „Uczeń jako autor przewodnika po Sławięcicach” odbyło się 5 grudnia 2009 roku. Uczniów zapoznano z założeniami projektu oraz omówiono podstawowe formy pracy. Uczniowie zostali nastawieni na badawczy charakter pracy, dzięki której lepiej poznają swoją małą ojczyznę.
Już 6 grudnia 2009 roku przeprowadzone zostały rozmowy z przedstawicielami organizacji działających na terenie Sławięcic w celu współpracy. Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic przygotowało prezentację multimedialną „ Sławięcice dawniej i dziś”.
Uczniowie zapoznali się z historią Sławięcic, obejrzeli wystawę poświęconą faunie i florze, zabytkom, gospodarce, obyczajom, tradycji swojego osiedla.
12 stycznia 2010 roku odbyła się wycieczka do Cewe Color. Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic oraz p. I. Kwoczała oraz M. Kurowska opowiadali o najciekawszych miejscach i legendach związanych z osiedlem.
3.jpeg
23 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół nr 3 odbyło się bardzo ciekawe spotkanie grupy uczniów pracującej nad przewodnikiem po Sławięcicach z paniami: Grażyną Marondel, Ireną Kwoczałą oraz Gertrudą Jońca, mieszkankami Sławięcic. Nauczyciele historii, geografii, WOS-u i języka polskiego chcą przygotować z młodzieżą fotoksiążki i pracują nad pozycją „Uczeń jako autor przewodnika po Sławięcicach”. Panie okazały się kopalnią wiedzy o historii Sławięcic, obyczajach kultywowanych na śląskiej ziemi, legendach związanych z tym terenem, umiały jednak nie tylko gawędzić i „rządzić po naszemu”. Jednocześnie wyczarowywały przepiękne kroszonki i uczyły tej sztuki młodych słuchaczy. Wcale nie było to takie proste... Zdradziły także tajniki przygotowywania koron żniwnych na coroczne dożynki. Byli nimi oczarowani nie tylko słuchacze, zdjęcia przyniesione przez naszych gości dokumentują, że wzbudziły one zainteresowania książęcej pary, potomków rodu Hohenlohe, którzy przybyli 4 lata temu do Sławięcic, odwiedzili również naszą szkołę i zasadzili symboliczne drzewko. Młodzież mogła również zapoznać się ze sposobami przygotowywania słynnych kwietnych dywanów wykonywanych przez mieszkanki Sławięcic w Boże Ciało. Ponadto uczniowie poznali bogaty ceremoniał poświęcony śląskiemu kołoczowi weselnemu. Gertruda Jońca pokazała młodym ,jak się skubało pierze i czym było to spotkanie dla mieszkanek Sławięcic, natomiast Irena Kwoczała przyniosła przepiękne serwetki wykonane szydełkiem. Tę sztukę musiała posiąść każda młoda panna.
 Opowieści, zdjęcia na pewno wzbogacą przygotowywany przewodnik.
5. Kończą się zajęcie wyrównawcze z języka niemieckiego pod nazwą „Nabycie elementarnych umiejętności porozumiewania się językiem niemieckim typowym dla różnych środowisk”. Projekt przeznaczony był dla dwóch klas LO Zespołu Szkół nr 3. Klasa II LO przyswajała słownictwo typowe dla młodzieży, gwarę bawarską oraz dialekt języka niemieckiego schwyzer – deutsch. Wszystkie zajęcia miały charakter zabawy: uczniowie zapoznawali się ze słownictwem za pomocą przygotowanych przez nauczycieli komiksów, ale co ciekawe, młodzież sama przygotowała komiks zawierający scenki rodzajowe.
skanowanie0001.jpeg
6. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone są dla klasy I LOP oraz dla klas maturalnych. Na zajęciach z młodzieżą klasy pierwszej wzbogacane jest słownictwo oraz wprowadzane są wyrażenia, które następnie wykorzystywane są w konwersacjach. Zajęcia obejmują również materiał gramatyczny oraz elementy zadań maturalnych, czyli czytanie, słuchanie i opisywanie ilustracji. Zajęcia dla maturzystów obejmują następującą tematykę: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie. Prowadzone są konwersacje z wykorzystaniem poszerzonego słownictwa. Za pomocą różnych technik poprawiana jest sprawność słuchania. Większa ilość godzin oraz czas pozalekcyjny ( za obopólną zgodą zajęcia odbywały się w soboty)powodują, że uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i sprawdzają w praktyce swoje umiejętności. Chętni wykonują w domu dodatkowe zadania, które są omawiane na zajęciach. Niektóre zajęcia mają formę warsztatów podczas których analizowane są potrzeby oraz językowe problemy uczniów.
7. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego przeznaczone są dla klas I, II i III LO. W klasach młodszych uczniowie zapoznani zostali z procedurami i wymaganiami na maturze ustnej i pisemnej, gdyż prowadzone zajęcia mają ćwiczyć umiejętności niezbędne na egzaminie dojrzałości. Uczniowie zapoznali się z arkuszami egzaminacyjnymi i rozwiązywali testy. Chętni podjęli próby pisania wypracowania do fragmentu tekstu literackiego, które były analizowane na kolejnych zajęciach. Później przyszedł czas na swoisty  „przepis” na interpretację tekstu poetyckiego, który zawsze sprawia uczniom najwięcej problemów. Uczniowie świetnie wywiązali się z kolejnego zadania, jakim było analizowanie i interpretowanie wybranego fragmentu prozy i układanie „klucza” odpowiedzi. Utrwalaniu wiedzy zdobywanej podczas normalnych lekcji języka polskiego służą „Podróże literackie”, które w niestandardowy sposób przekazują ciekawostki, zmuszają do myślenia syntetycznego, mobilizują do rozwiązywania krzyżówek.
W klasie maturalnej pierwsze zajęcia poświęcone były zasadom pisania bibliografii i planu na maturę ustną. Zajęcia połączone były z prezentacją multimedialną i miały formę warsztatów. Kolejne zajęcia, wynikające z sugestii uczniów, służą powtarzaniu materiału, a przede wszystkim ćwiczeniom mającym na celu doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów. Bardzo pomocne są „Podróże literackie” dla klas maturalnych. Uczniowie pracują z nimi indywidualnie, co pozwala osiągnąć lepsze efekty niż na lekcji, bo każdy uczestnik zajęć ma możliwość bezpośredniej pracy z nauczycielem. Uczniowie nie tylko powtarzają w ten sposób wiadomości, ale niwelują swoje indywidualne braki, gdyż jedni ćwiczą styl, inni zapis, a kolejni analizę tekstu literackiego.
8. Zajęcia wyrównawcze z chemii „ Multimedialne, aktywizujące i eksperymentalne wspomaganie nauczania chemii” przeznaczone są dla uczniów klas I, II i III LO, pragnących uzupełnić wiadomości i umiejętności z zakresu w/w przedmiotu. Ukierunkowanie zajęć ma na celu zmniejszenie i wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia poprzez zastosowanie wymienionych w tytule technik, indywidualizację i precyzyjne dostosowanie procesu nauczania do potrzeb każdego ucznia.
9. Zajęcia wyrównawcze z geografii skierowane są do uczniów, którzy chcą dobrze zdać maturę. Na zajęciach uczniowie rozwiązują arkusze maturalne. Szczególny nacisk kładziony jest na pracę z mapą, ponieważ z tym zadaniem uczniowie mają największe problemy na maturze. Ponadto ćwiczona jest umiejętność wyciągania wniosków i formułowania prawidłowości. Uatrakcyjnieniem zajęć są prezentacje multimedialne służące wizualizacji zjawisk przyrodniczych.
10. Warsztaty inspiracji służą realizacji jednej z kluczowych kwestii młodego pokolenia , czyli uświadomieniu sobie faktu, że w gospodarce rynkowej trzeba samemu przyjąć odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość zawodową, co w praktyce oznacza konieczność zaplanowania kariery zawodowej i pokierowanie swoim losem zawodowym. Celami warsztatów są:
- wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego, aby aktywniej podchodzili do swojej przyszłości zawodowej i stworzyli wizję kariery;
- zrozumienie samego siebie i otaczającego świata w kontekście życia zawodowego;
- odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego;
- poznanie możliwości kształcenia na różnych typach uczelni.
Rezultatem Warsztatów inspiracji będą Indywidualne Plany Kariery.
5.jpeg 
Zajęcia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Zajęcia z języka niemieckiego - mgr Ireneusz Podedworny
Zajęcia z języka niemieckiego, prowadzone przez mgr Ireneusza Podedwornego, odbywają się w co drugi czwartek od godz. 16:00-17:30. Przeznaczone są dla uczniów klasy II LO. Zajęcia mają na celu wyrównanie braków wiedzy uczniów oraz przygotować ich w przyszłości do zdania matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Na zajęciach duży nacisk kładzie się na stosowanie różnorodnych, a przede wszystkim aktywnych, metod pracy.
Zajęcia z języka niemieckiego - mgr Ewelina Olszowska
Zajęcia z języka niemieckiego, które prowadzi mgr Ewelina Olszowska, odbywają się w każdy piątek od godz. 14:00-14:45. Przeznaczone są dla uczniów klasy I LO. Zajęcia mają na celu wprowadzić uczniów, którzy nie mieli na wcześniejszych etapach edukacyjnych języka niemieckiego, do nauki języka niemieckiego. Zajęcia obejmują różnorodne powtórki i utrwalenia, które mają pomóc beneficjentom zdobyć umiejętność skutecznej komunikacji w języku niemieckim.
Zajęcia z języka niemieckiego – mgr Małgorzata Nawrat-Golly
Zajęcia z języka niemieckiego, które prowadzi mgr Małgorzata Nawrat-Golly, odbywają się w każdy piątek od godziny 14:00-14:45. Przeznaczone są dla uczniów klasy III LO i mają na celu przygotować uczestników szkolenia do zdania matury z języka niemieckiego. Uczniowie pracują nad zestawami maturalnymi, wspólnie dochodzą do reguł.
Zajęcia z języka angielskiego – mgr Marek Fuchs
Zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez mgr Marka Fuchsa, odbywają się w co drugą sobotę od godziny 9:00-10:30. Przeznaczone są dla uczniów klasy III LO i II LO i mają na celu przygotować uczniów do skutecznej komunikacji w języku angielskim oraz zdania matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Zajęcia z języka angielskiego – mgr Danuta Łuczak
Zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez mgr Danutę Łuczak, odbywają się w poniedziałki. Przeznaczone są dla uczniów klas II LO i I LO. Uczniowie na zajęciach nadrabiają zaległości, ćwiczą skuteczną komunikację na zajęciach.
Zajęcia z biologii – mgr Krystyna Świder
Zajęcia z biologii, które prowadzi mgr Krystyna Świder, przeznaczone są dla uczniów klasy III LO oraz II LO. Odbywają się w co drugi czwartek. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szczególnie zainteresowanych zdawaniem matury z biologii. Prowadzone są przy wsparciu różnorodnych metod i środków dydaktycznych.
Zajęcia z geografii – mgr Mariola Kadyło
Zajęcia z geografii, prowadzone przez mgr Mariolę Kadyło, przeznaczone są dla uczniów klasy III LO, odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do zdania matury z geografii. Praca uczniów odbywa się różnymi aktywnymi metodami przy wsparciu różnorodnych środków dydaktycznych.
Zajęcia z matematyki – mgr Grażyna Bogucka – Zbroniec
Zajęcia z matematyki odbywają się w co drugi wtorek i środę. Przeznaczone są dla uczniów klasy I LO (gr I) i II LO (gr II). Mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do pozytywnego zdania egzaminu maturalnego z matematyki oraz służyć mają nadrobieniu zaległości z matematyki, które uczniowie mają z wcześniejszych etapów edukacyjnych.
Zajęcia z chemii – mgr Katarzyna Sługocka
Zajęcia z chemii, prowadzone przez mgr Katarzynę Sługocką, odbywają się w co drugi piątek. Przeznaczone są dla wszystkich uczniów z klas LO, którzy zainteresowani są chemią. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, uczniowie wykonują liczne doświadczenia chemiczne oraz chętnie uczestniczą w zajęciach.
Matematyka+informatyka= wspólna droga do przyszłości – mgr Grażyna Gołąbek-Tomas
Zajęcia odbywają się w poniedziałki. Przeznaczone są dla uczniów klasy III LO i mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do zdania matury podstawowej z matematyki. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne techniki multimedialne, które mają spowodować większe zainteresowanie uczniów matematyką i informatyką.
Kółko z podstaw przedsiębiorczości – mgr Anna Pietrzyńska
Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów klas LO. Odbywają się raz w miesiącu, w sobotę. Zajęcia mają na celu przygotować uczniów liceum do wejścia na rynek pracy oraz bycia świadomym inwestorem. Na zajęciach odbywają się liczne rozmowy, pokazy filmów edukacyjnych. Zaplanowane jest również wyjście do PUP w Kędzierzynie-Koźlu.
Kółko z informatyki – mgr inż. Przemysław Skuza, mgr inż. Wiesław Świder
Zajęcia te odbywają się w czwartki i przeznaczone są dla uczniów klasy I LO, szczególnie zainteresowanych informatyką. Na zajęciach uczniowie uczą się jak prowadzić monitoring oraz zapisywać te informacje. Uczniowie systematyzują wszystkie umiejętności informatyczne.
×

Zapisz się do newslettera