Kamera on-line

Konferencja naukowa nt. „programu profilaktycznego zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie powiatu kędzierzyńsko –kozielskiego”

Dnia 10.09.2012r. odbyła się konferencja naukowa nt. „programu profilaktycznego zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie powiatu kędzierzyńsko –kozielskiego”  przy  Placu Wolności 13 pod honorowym Patronatem Starosty Kędzierzyńsko- Kozielskiego  oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, skierowana  do  lekarzy  podstawowej opieki zdrowotnej   w  powiecie, Prezydenta Miasta  i  Wójtów Gmin, Dyrektorów Żłobków i Przedszkoli, radnych Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i Komisji Rodziny, Spraw Socjalnych i Zdrowia Rady Miasta Kędzierzyna – Koźla.
Konferencja   miała   na  celu  uświadomienie  niebezpieczeństw  chorób  zakaźnych wywoływanych przez pneumokoki oraz istotę szczepień ochronnych skutecznie zapobiegających tym chorobom.        
Konferencję zorganizowaną przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego z inicjatywy przewodniczących Komisji Zdrowia Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Komisji Rodziny, Spraw Socjalnych i Zdrowia Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla prowadził Kierownik  Jerzy Kucharski. W konferencji uczestniczyli również : Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie – Koźlu i Ordynator Oddziału Dziecięcego – dr n.med. Danuta Gmyrek i inni.
Wykład tematyczny: zakażenia pneumokokowe- zagrożenia, którym można zapobiec wygłosiła dr n. med. Małgorzata Bednarek z Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.                                                                      
Wyemitowano również film z udziałem matek ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Dzieci Cierpiących   Na   Skutek  Inwazyjnych  Chorób   Bakteryjnych   „Parasol  dla  Życia”.
×

Zapisz się do newslettera