Kamera on-line

Powiat w programie Aktywny Samorząd. Niepełnosprawni mogą już składać wnioski

W 2022 roku Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski kolejny raz przystąpił do realizacji programu Aktywny Samorząd, mającego na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Został otwarty nabór wniosków w ramach Modułu I programu, który będzie trwał do 31.08.2022 r. oraz nabór wniosków w ramach Modułu II, który zakończy się z dniem 10.10.2022 r.

Realizacja w ramach Modułu I będzie obejmowała zadania zawarte w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2022 r.:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

  W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać:

 • bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle pok. nr 11 (tel.77/4833323, 77/4810282),
 • pocztą tradycyjną – liczy się data stempla pocztowego,
 • elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW : 

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Starostwo Powiatowe w KK.jpeg

×

Zapisz się do newslettera