Kamera on-line

Ruszył remont ulicy Stoczniowców

Rozpoczął się kompleksowy remont ulicy Stoczniowców na terenie osiedla Koźle Rogi. Główny wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Remontowe Dróg i Mostów w Kędzierzynie Koźlu zapewnia, że prace zostaną zakończone do końca września.

Z początkiem sierpnia rozpoczęły się prace remontowo - modernizacyjne ulicy Stoczniowców na terenie osiedla Koźle Rogi w Kędzierzynie Koźlu. Zaplanowano remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 metrów, wykonanie 300 metrów chodnika, przebudowę zatoki dla autobusów MZK oraz wykonanie parkingu w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 na 22 miejsca parkingowe.
Jak zapewnia starosta Józef Gisman, prowadzone prace remontowo-modernizacyjne ulicy maja służyć przede wszystkim mieszkańcom osiedla, a w dalszej kolejności zapewnić wygodny dojazd do zakładów przemysłowych znajdujących się w obrębie kędzierzyńsko - kozielskiej Stoczni.
Prowadzona modernizacja i remont nawierzchni ulicy na pewno ucieszy również działkowców posiadających swoje działki w rejonie Stoczni.
Na modernizację i remont ulicy, z kasy Starostwa, przeznaczono kwotę 687.000 złotych. 

 

Remont ulicy Stoczniowców w Koźlu Rogach
Remont ulicy Stoczniowców w Koźlu Rogach
Remont ulicy Stoczniowców w Koźlu Rogach

×

Zapisz się do newslettera