Kamera on-line

Komunikat o sytuacji powodziowej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

 

KOMUNIKAT
o sytuacji powodziowej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
 
W wyniku intensywnych opadów deszczu w zlewni Odry oraz jej dopływach nastąpił znaczny wzrost stanów wody na rzece Odrze oraz jej dopływach.

Na godz. 17.00 zanotowano stany:

Chałupki – 650cm
Krzyżanowice – 876 cm.
Miedonia 756 cm.
Koźle 497 cm

Nieustające opady, szczególnie w dorzeczu rzeki Olzy oraz Górnej Odry powodują, że możemy się spodziewać przepływu wody w granicach ok. 2000m3/sek. co może skutkować stanem Odry na wodowskazie w Miedoni na poziomie 920 cm i więcej.

Przewidywany czas przejścia kulminacji fali w gminie Cisek w godz. 10.00 – 12.00, w dniu 18 maja.
W związku z tym, zachodzić będzie konieczność ewakuacji ludzi, zwierząt oraz mienia z części miejscowości w gminach Cisek, Bierawa oraz Reńska Wieś, działania w tym zakresie podejmą Wójtowie zagrożonych gmin.
 
Prognozowany poziom wody może także spowodować zagrożenie dla miasta Kędzierzyn-Koźle.


Służby powiatowe na bieżąco monitorują sytuacje na obszarze powiatu.

×

Zapisz się do newslettera