Kamera on-line

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Belka_z_logotypami_operatorów_NPRCz_20.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski w ramach Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymał dotację celową w wysokości 12.000,00 zł. Udzielone wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, organizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej. Niniejsze działania będą realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu z uwagi na fakt zakwalifikowania się szkoły prowadzonej przez powiat do w/w. programu.  Warunkiem otrzymania dotacji celowej z programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”  jest zobowiązanie do wniesienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości min. 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Głównym celem wieloletniego  programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.

Priorytet 3 – tj. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych NPRCz 2.0 został zaprojektowany z myślą o wsparciu organów prowadzących, m.in. szkoły ponadpodstawowe, w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach Priorytetu 3 niniejszego programu kładzie się nacisk m.in. na wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół ponadpodstawowych. Realizacji w/w. zadania ma sprzyjać zwiększony dostęp  do nowości wydawniczych w bibliotekach szkolnych.

×

Zapisz się do newslettera