Kamera on-line

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej zaprasza na cykl szkoleń w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie”

 Zestaw logo LPI
 

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej zaprasza Liderów Podmiotów Ekonomii Społecznej na cykl szkoleń w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie”, realizowanego w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Szkolenia odbędą się w terminach:
 
24-25 listopada 2010 - „Ukierunkowana autorefleksja kluczem do zwiększenia indywidualnej efektywności lidera”
Miejsce szkolenia: Zajazd Karolinka(ul. Kasztanowa 30, 47-320 Gogolin)
 
6-7 grudnia 2010„Finanse i księgowość w organizacjach pozarządowych”
Miejsce szkolenia: Hotel Olesno (ul.Krzywa 1, 46-300 Olesno)
 
13-14 grudnia 2010 – „Przedsiębiorczość i zarządzanie w podmiotach Ekonomii Społecznej” Miejsce szkolenia: Hotel Festival (ul. Oleska 86, 45-222 Opole)
 
Zgłoszenie uczestnictwa zobowiązuje do udziału w całym cyklu szkoleń
 
Cykl szkoleń skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz podmiotów posiadających siedzibę/oddział w woj. opolskim.
 
W szczególności cykl szkoleń skierowany jest do Liderów Podmiotów ES (członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej i in.).
 
Udział w szkoleniach jest bezpłatny
 
Każdemu z uczestników zostanie zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
 
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem (), faksem (77-402-51-15), bądź pocztą (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole) do dnia 22.11.2010 r.
.
Więcej informacji u p. Andrei Halenka, nr Tel. 77-402-51-05 lub na stronie internetowej http://www.haus.pl/pl/opis/20101117.html
 

 

×

Zapisz się do newslettera