Kamera on-line

Pasjonaci i przedstawiciele najważniejszych spółek kolejowych w kraju gościli w Kędzierzynie-Koźlu. Za nami wielkie branżowe spotkanie z cyklu „Kolej na KOLEJ”

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano 11. seminarium, które w tym roku poświęcone było branży kolejowej. Po wielu latach dzięki zaangażowaniu samorządu powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu kształcą się technicy transportu kolejowego. Spotkanie w Azotach miało swoją wyjątkową rangę, ponieważ wzięli w nim udział przedstawiciele najważniejszych spółek kolejowych działających w Polsce i w regionie – PKP PLK S.A., Polregio S.A., DB Cargo S.A., DB Cargo Spedkol Sp. zo.o., Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei - z Urzędu Transportu Kolejowego i z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Warszawy. Gościliśmy również przedstawicieli Politechniki Śląskiej,  Powiatowego Urzędu Pracy, Klubu Młodego Technika, specjalistów z firm kolejowych oraz  dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych i podstawowych z powiatu.

- Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat firm działających w obszarze transportu kolejowego - pasażerskiego i towarowego, na temat bezpieczeństwa na kolei, rozbudzanie zainteresowań koleją, promowanie szkolnictwa technicznego w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim, poszerzanie współpracy między szkołami a uczelniami wyższymi i zakładami pracy, takie były główne cele spotkania – mówi dyrektor ZSTiO Maria Staliś.

Wicestarosta Józef Gisman podkreślił, że dzięki zaangażowaniu władz powiatu, szkoły i dyrekcji PKP PLK i Polregio reaktywowano, po 22 latach, na terenie Kędzierzyna-Koźla, kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego.

Seminarium „Kolej na KOLEJ” było okazją do zaproszenia uczniów ze szkół podstawowych do wyboru kierunku technik transportu kolejowego i innych kierunków technicznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w innych szkołach zawodowych w naszym powiecie.

Uczestnicy seminarium poznali  ciekawą historię rozwoju kolei w mieście - prezentacja  Elwiry Bamburowicz, nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSTiO spotkała się z dużym zainteresowaniem.   

Formę wywiadu miała prezentacja działalności PKP PLK S.A., jako głównego zarządcy infrastruktury kolejowej. Na pytania Jana Chodorowskiego – ucznia kl. 2 technik transportu kolejowego w ZSTiO  odpowiadali: Wojciech Kwiatkowski – Dyrektor PKP PLK.S.A. Zakład w Tarnowskich Górach, Grzegorz Głowacki – Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Raciborzu.

Sylwester Brząkała – dyrektor PolRegio S.A., Zakład w Opolu w swojej prezentacji „Kolej na współpracę” przedstawił działalność największego przewoźnika pasażerskiego w województwie opolskim.

Działalność DB Cargo S.A. - przewoźnika towarowego omówili Tomasz Iwański - Prezes Zarządu i Pan Świniarski - członek Zarządu  DB Cargo Spedkol Sp. z o.o. w Sławięcicach.

Andrzej Rossa - kierownik Działu Eksploatacji i Sebastian Ogerman - Koordynator ds. BHP, Bezpieczeństwa Kolejowego i Systemów Zarządzania zaprezentowali ofertę firmy Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. K-Koźle, która działa w obszarze przewozów towarowych.

Krzysztof Plewa - Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach opowiedział o  wysokich standardach wykonywania usług na rynku transportu kolejowego w zakresie bezpieczeństwa, regulacji rynku kolejowego oraz praw pasażerów.

O znaczeniu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, o skutkach lekceważenia przepisów oraz o zadaniach i roli Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, działającej w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opowiedzieli Tadeusz Ryś – Przewodniczący Komisji i pan Karol Trzoński – Zastępca Przewodniczącego PKBWK w Warszawie.

Przyszli technicy transportu kolejowego (z ZSTiO), logistycy (z ZS 1) i spedytorzy (z ZS 3) zapoznali się z ofertą dalszego kształcenia, którą  przedstawili dr hab. inż. Janusz Ćwiek, kierownik Katedry Transportu Kolejowego  Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Jarosław Konieczny.

Podczas seminarium wszystkie uczestniczące w nim firmy przygotowały stoiska ze swoją ofertą a uczniowie mieli doskonałą okazję do zapoznania się z możliwościami rozwoju i zatrudnienia w firmach branży kolejowej. Piotr - uczeń kl.1 technik transportu kolejowego, wielki pasjonat  kolei zaprezentował swoją makietę kolejki a Adam Bugiel z Klubu Młodego Technika pokazał ciekawą makietę kolejki złożonej z wydrukowanych na drukarce 3D torów, wagonów oraz parowozów.

Na zakończenie dyrektor Maria Staliś podziękowała prelegentom, zaproszonym gościom oraz wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację 11. Seminarium Kolej na KOLEJ. Koordynatorem seminarium była mgr inż. Elwira Bamburowicz.

Oprac. AL

pkp8.jpeg

pkp1.jpeg

pkp2.jpeg

pkp3.jpeg

pkp4.jpeg

pkp5.jpeg

pkp6.jpeg

pkp7.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera