Kamera on-line

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa przejścia dla pieszych od strony DW Nr 408

Znaki RFRD.png
Tablica przejście ul. P. Skargi od DW Nr 408.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na zadanie pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2066 O ul. Piotra Skargi w Kędzierzynie-Koźlu – przebudowa przejścia dla pieszych od strony DW Nr 408”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 200 000,00 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 487 492,74 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób korzystających z przejść.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Piotra Skargi od strony drogi wojewódzkiej nr 408.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą pasa drogowego, w tym chodnikami. Dodatkowo przejście dla pieszych zostanie oświetlone latarnią z aktywnymi znakami drogowymi i wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome.

Zadanie zostanie także oznakowane tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji w sierpniu 2022 r.

Harmonogram prac zakłada m. in.: przebudowę przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą drogową, w tym z chodnikami oraz montaż nowego oświetlenia i wykonanie oznakowania.

30 listopada 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S. A. z siedzibą w Gliwicach, która zrealizuje całą inwestycję.

ul. P. Skargi od DW nr 408 (1).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (2).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (3).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (4).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (5).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (6).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (7).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (8).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (9).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (10).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (11).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (12).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (13).jpeg

Stan na maj 2022 r.
ul. P. Skargi od DW nr 408 (14).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (15).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (16).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (17).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (18).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (19).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (20).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (21).jpeg

Stan na czerwiec 2022 r.
ul. P. Skargi od DW nr 408 (22).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (23).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (24).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (25).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (26).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (27).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (28).jpeg
ul. P. Skargi od DW nr 408 (29).jpeg
Foto Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera