Kamera on-line

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Znaki RFRD.png
Tablica przejście Bierawa.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na zadanie pt. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 200 000,00 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 363 063,06 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób korzystających z przejść.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Bierawa w obrębie przejścia dla pieszych w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą pasa drogowego, w tym chodnikami. Dodatkowo przejście dla pieszych zostanie oświetlone hybrydową latarnią solarną z aktywnymi znakami drogowymi i wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome.

Zadanie zostanie także oznakowane tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji w sierpniu 2022 r.

Harmonogram prac zakłada m. in.: przebudowę przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą drogową, w tym z chodnikami oraz montaż nowego oświetlenia i wykonanie oznakowania.

30 listopada 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S. A. z siedzibą w Gliwicach, która zrealizuje całą inwestycję.

Przejście dla pieszych w Bierawie (1).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (2).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (3).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (4).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (5).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (6).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (7).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (8).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (9).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (10).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (11).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (12).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (13).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (14).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (15).jpeg
Przejście dla pieszych w Bierawie (16).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera