Kamera on-line

Zmalała liczba bezrobotnych w naszym powiecie

Dziś(16.04) w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Uczestniczył w nim starosta powiatu Józef Gisman. Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia Alicja Brol-Polak przedstawiła informacje o stanie bezrobocia w naszym powiecie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca wynosiła 4.739 osób, w porównaniu ze styczniem zmalała o 105 osób. Stopa bezrobocia na koniec marca wynosi – 12,9%, co daje VIII miejsce w województwie po powiecie brzeskim(19,7%), nyskim(19,5%), namysłowskim(16,9%), głubczyckim(16,9%), prudnickim(16,8%), kluczborskim(15,2%) i opolskim(13%).
Liczba zarejestrowanych kobiet na koniec marca wyniosła 2.442(51,5% ogółu zarejestrowanych) i zmalała o 99 osób w stosunku do liczby zarejestrowanych w styczniu 2010 roku.
Osoby długotrwale bezrobotne(1.820 osób w tym 1.087 kobiet) stanowiły w marcu 38,4% ogółu bezrobotnych, ich liczba ogółem wzrosła w stosunku do stycznia 2010 r. o 5 osób, natomiast liczba kobiet zmalała w stosunku do liczby kobiet w styczniu 2010 r. o 26.
Osoby do 25 roku życia(1.034 osoby w tym 561 kobiet) to 21,8% ogółu osób bezrobotnych, w stosunku do stycznia liczba zmalała o 135 osób(a liczba kobiet zmalała o 90). W grupie tej 105 osób( w tym 73 kobiety) to osoby długotrwale bezrobotne.
AL
×

Zapisz się do newslettera