Kamera on-line

Starostowie z całej Polski przyjęli stanowiska w sprawach najbardziej istotnych dla samorządu powiatowego

Za nami Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Przez dwa dni włodarze powiatów, miast na prawach powiatu, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i eksperci dyskutowali o sprawach najistotniejszych dla powiatów.

Przed rozpoczęciem obrad symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów samorządowców, którzy odeszli w minionym roku (film upamiętniający można oglądnąć TUTAJ).

Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęto sześć stanowisk w sprawie:

  • uporządkowania sieci dróg publicznych,
  • koniecznych zmian w systemie dochodów jst,
  • konieczności opracowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa,
  • kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa,
  • wsparcia powiatów dla Ukrainy oraz 
  • planowanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami.

Z pełną treścią ww. stanowisk można zapoznać się TUTAJ.

Podczas Zgromadzenia odczytano listy przesłane przez zaproszonych gości. W liście swoje uznanie dla wieloletniej aktywności Związku Powiatów Polskich wyraził prezydent Andrzej Duda. „Z perspektywy czasu widać, jak trafną inicjatywną było powołanie Państwa stowarzyszenia przed prawie ćwierćwieczem” – napisał prezydent. Zaznaczył też dużą rolę powiatów w kształtowaniu polskiej państwowości, życia społecznego i kultury. Andrzej Duda podziękował też za serce i gościnność okazane uchodźcom z Ukrainy.

Z pełną treścią listu prezydenta RP można zapoznać się TUTAJ.

List do uczestników Zgromadzenia Ogólnego przesłał również Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki. Skierował słowa uznania za ciężką pracę samorządowców i zapewnił o otwartości na postulaty strony samorządowej. Wspomniał również o prężnie działającej senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. „Senat jest i będzie zawsze dla Was otwarty” – zaznaczył marszałek.

Z pełną treścią listu Marszałka Senatu RP można zapoznać się TUTAJ.

Słowa uznania za wysiłek, jaki samorządowcy wkładają w rozwój lokalnych wspólnot przekazał listownie również Marian Banaś, prezes Najwyżej Izby Kontroli. W jego ocenie, takich dziedzin życia jak ochrona zdrowia publicznego, prawo oświatowe, bezpieczeństwo energetyczne czy wykorzystanie funduszy, nie da się rozwiązywać samodzielnie. Prezes NIK dostrzega starania ZPP, aby sporządzane opinie i merytoryczny głos w dyskusjach były słyszane. „Najwyższa Izba Kontroli wspiera i będzie wspierać polski samorząd terytorialny działający w interesie ludzi” – zaznaczył Marian Banaś. 

Z pełną treścią listu Prezesa NIK można zapoznać się TUTAJ.

Życzenia dla przedstawicieli samorządów powiatowych przesłali także: minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg; Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Jerzy Stępień i Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

W Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Sebastian Skuza. Mówił, że rok 2021 był rokiem wyjątkowym, jeśli chodzi o finanse samorządowe, głównie przez rekordową nadwyżkę operacyjną. Nawiązał również do rządowych programów pomocowych dla samorządów i subwencji rozwojowej, która ma być traktowana jako rekompensata za ubytki z PIT. Podkreślał również niepewność makroekonomiczną otoczenia, w którym żyjemy. Zapewnił, że rząd jest gotowy na konstruktywną krytykę i na zmiany.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk podkreślał, że to dzięki postawie przedstawicieli samorządów i mieszkańców udało się uniknąć kryzysu humanitarnego w Polsce wywołanego wojną w Ukrainie. Zaznaczał, jak ważna jest decentralizacja władzy publicznej oraz, że bez sprawnie funkcjonującego, niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie będzie samodzielności JST.

Po raz kolejny w Zgromadzeniu Ogólnym udział wziął dr Teophil Gallo, starosta partnerskiego powiatu Saarpfal. „W obliczu wojny trwającej w Ukrainie widzimy, że partnerstwa, które prowadzimy z powiatami polskimi przeszły próbę i okazało się, że dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej organizować pomoc dla Ukrainy” – mówił. Wielokrotnie podkreślona została ogromna wola pomocy i człowieczeństwo ze strony polskich powiatów.

W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyli także przedstawiciele organizacji ukraińskich.

Alicja Kulka, Główna Geodeta Kraju podziękowała powiatom za dotychczasową współpracę. Podkreśliła, że to niezwykle ważne, aby to właśnie na tym poziomie zapadały decyzje najważniejsze dla mieszkańców. O wzajemnej współpracy mówili też przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Krzysztof Iwaniuk mówił o tym, co już udało się zrealizować jeśli chodzi o inwestycje, ale wspominał też kwestie, które nadal wymagają pracy. Podkreślał, że wspólnym interesem wszystkich samorządów jest praca nad nową ustawą o dochodach JST. Za równie ważny temat uznał finansowanie oświaty.

O zbliżającym się jubileuszu 25-lecia powiatów przypomniał były Prezes Zarządu ZPP, Kazimierz Kotowski. Podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój samorządów powiatowych za ich trud i wysiłek włożone w rozwój lokalnych społeczności. Zaapelował też do parlamentarzystów pracujących wcześniej w samorządzie, by nie zapominali o początku swojej drogi.

Oprac. al

Kon1.jpeg

Ranking6.jpeg

kon4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera