Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zrewitalizuje boisko w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu

Logo z tekstem boisko ZSTiO K-Koźle.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zrewitalizuje boisko w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”. Zadanie będzie realizowane za pomocą funduszy europejskich pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i działania 10.2. Inwestycje wnikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Obecne boisko, które zostanie poddane rewitalizacji jest zdegradowane, tworzy go utwardzony asfaltowy plac, teren zieleni oraz chodniki i zadrzewienia. W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest jego przebudowa wraz z rozbudową.

W ramach inwestycji planuje się na istniejącym boisku asfaltowym o wymiarach 64,5 m na 28,20 m stworzenie boiska wielofunkcyjnego składającego się z następujących obiektów sportowych:

- boiska do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 m x 20 m;

- boiska do piłki koszykowej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28 m x 15 m;

- boiska do piłki siatkowej (wpisane w boisko do piłki koszykowej) w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 9 m x 18 m.

Dodatkowo wzdłuż bocznej zewnętrznej krawędzi pasa ochronnego powstanie bieżnia z 3 pasami do biegu na 60 m, a pomiędzy boiskami w wolnej przestrzeni powstanie bieżnia do skoku w dal.

Zamontowane zostanie również ogrodzenie w formie piłkochwytu o wysokości 4,0 m za boiskiem do piłki koszykowej. Wybudowany zostanie także chodnik i oświetlenie, a także zamontowany będzie system monitoringu oraz ustawione zostaną ławki i stojak na rowery.

Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe będzie ogólnodostępne w sposób nielimitowany dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich mieszkańców osiedla i innych zainteresowanych osób.

Całkowity kosztorysowy koszt inwestycji (projektu) to 600 000,00 PLN, a pozyskany poziom dofinansowania to 300 000,00 PLN (50,00 % kosztów kwalifikowalnych).

Planowany termin oddania boiska do użytkowania to rok 2022.

Rewitalizowane boisko ZSTiO (1).jpeg
Rewitalizowane boisko ZSTiO (2).jpeg
Rewitalizowane boisko ZSTiO (3).jpeg
Rewitalizowane boisko ZSTiO (4).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera