Kamera on-line

Rewitalizacja boiska w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z planem

Logo z tekstem boisko ZSTiO K-Koźle.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski rewitalizuje boisko w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”, które współfinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i działania 10.2. Inwestycje wnikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma TORAKOL Sp. z o.o. z Radziejowa; ul. Słoneczna 24a, 88-200 Radziejów.

W ramach przebudowy wraz z rozbudową boiska planuje się na istniejącym boisku asfaltowym stworzenie boiska wielofunkcyjnego składającego się z następujących obiektów sportowych:

- boiska do piłki ręcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 m x 20 m,
- boiska do piłki koszykowej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 28 m x 15 m,
- boiska do piłki siatkowej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry 9 m x 18 m.

Dodatkowo wzdłuż bocznej zewnętrznej krawędzi pasa ochronnego powstanie bieżnia z 3 pasami do biegu na 60 m, a pomiędzy boiskami w wolnej przestrzeni powstanie bieżnia do skoku w dal.

Inwestycja przewiduje również:

- ogrodzenie w formie piłkochwytu,
- chodnik,
- oświetlenie,
- system monitoringu,
- ławki,
- stojak na rowery.

Całkowita wartość projektu po wyłonieniu wykonawcy to 624 016,05 PLN, a pozyskany poziom dofinansowania to 300 000,00 PLN.

Planowany termin oddania boiska do użytkowania to lipiec 2022 r.

Rewitalizowane boisko w ZSTiO (5).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (6).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (7).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (8).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (9).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (10).jpeg
Rewitalizowane boisko w ZSTiO (11).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera