Kamera on-line

Wyjątkowi uczniowie ze stypendiami starosty powiatu oraz kursami prawa jazdy. Asy powiatu 2022

Czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odebrało stypendia starosty oraz nagrody Zarządu Powiatu, czyli tzw. L-ki, w myśl których samorząd współfinansuje im kursy prawa jazdy. Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach powiatu i realizowany od 2016 roku. W uroczystości wzięli udział starosta Paweł Masełko, wicestarosta Józef Gisman, przewodnicząca komisji edukacji i promocji powiatu Jadwiga Kuźbida, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i specjalnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, rodzice uczniów i oczywiście stypendyści.

- Mamy tu matematyków, fizyków, sportowców, muzyków, historyków, biologów czy specjalistów od ratownictwa albo kostki Rubika. To pokazuje jak wszechstronna jest nauka w naszych szkołach. Dzięki stypendiom udowadniacie, że warto się uczyć. Składam w imieniu zarządu powiatu podziękowania w stronę nauczycieli, którzy przygotowują was do olimpiad i robią to świetnie. Dziękuję rodzicom, którzy jak nikt inny dumni są z waszych sukcesów i bardzo je przeżywają. Wszystkim serdecznie gratulujemy – mówił starosta Paweł Masełko, który wręczył stypendia wraz z wicestarostą Józefem Gismanem.   

- Głównymi celami programu jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz motywowania do osiągania wysokich wyników w nauce, materialne wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów umożliwiające rozwój pasji, zainteresowań i uzdolnień, wspieranie aktywnych postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do reprezentowania powiatu w konkursach, olimpiadach i w formach rywalizacji przedmiotowej, interdyscyplinarnej, artystycznej i sportowej na różnych szczeblach, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego – zaznaczyła Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy uzyskać średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym lub 4,75 w technikum. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać się aktywną postawą społeczną oraz starać się o osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym - miejsca I-X, tytuł laureata lub finalisty.

Przy stypendium sportowym trzeba było zająć miejsca I-X w indywidualnej rywalizacji sportowej lub kulturalnej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Nagroda Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „L-ka” przyznawana jest za szczególną dbałość o rozwój własny i pracę na rzecz społeczności szkolnej.

Do tej pory powiat na przestrzeni lat 2016-2022 uhonorował 140 stypendystów w zakresie nauki, 136 stypendystów sportowych oraz w zakresie kultury i sportu a także 42 uczniów, którym przyznana została nagroda Zarządu Powiatu „L – ka”.

al

DOCXPełna lista nagrodzonych.docx (28,92KB)

Sty2.jpeg

Sty1.jpeg

Sty3.jpeg

Sty4.jpeg

sty5.jpeg

Sty6.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera