Kamera on-line

Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19

Logo auto.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski był jednym z 11 partnerów projektu pt. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Zapobieganie zagrożeniom; Działanie 4.2: System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Liderem całego projektu było Województwo Opolskie, a pozostałymi parterami projektu byli: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki.

Całkowita wartość projektu to 4 062 412,83 PLN, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 3 453 050,87 PLN, a wkład własny wszystkich samorządów to 609 361,96 PLN; natomiast wartość projektu dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to 341 482,05 PLN, z czego odpowiednio wartość dofinansowania wyniosła 290 259,74 PLN, a wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to 51 222,31 PLN.

W ramach projektu zostały zakupione dla służb zarządzania kryzysowego samochody terenowe o nadwoziu typu pick-up wyposażone m. in. w wyciągarkę wraz z zestawem wyciągarkowym, radiotelefon przewoźny oraz radiostacje nasobne umożliwiające prowadzenie łączności bezprzewodowej podczas działań, a także system nagłośnienia umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych.

Dodatkowo projekt przewidywał zakup wyposażenia dodatkowego dla służb tj. m. in. namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnicę, lampy, dron, defibrylator, ozonator powietrza, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyn wirusobójczy, osuszacz powietrza czy miernik ozonu.

Realizacja projektu zakończyła się w roku 2022.

Samochód dla służb kryzysowych 1.jpeg
Samochód dla służb kryzysowych 2.jpeg
Samochód dla służb kryzysowych 3.jpeg
Tablica informacyjna.jpeg
Sprzęt do usuwania skutków zagrożeń.jpeg
Nagrzewnica olejowa.jpeg
Dyski sygnalizacyjne.jpeg
Defibrylator.jpeg
Agregat prądotwórczy.jpeg
Dron.jpeg

×

Zapisz się do newslettera