Kamera on-line

Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19

Logo auto.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski jest jednym z 11 partnerów projektu pt. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez  zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Zapobieganie zagrożeniom; Działanie 4.2: System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Liderem całego projektu jest Województwo Opolskie, a pozostałymi parterami projektu są: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki.

Całkowita wartość projektu to 4 078 065,28 PLN, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 466 355,49 PLN, a wkład własny wszystkich samorządów to 611 709,79 PLN. Natomiast wartość projektu dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to 342 905,00 PLN, z czego odpowiednio wartość dofinansowania wynosi 291 469,25 PLN, a wkład własny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to 51 435,75 PLN.

W ramach projektu zostaną zakupione dla służb zarządzania kryzysowego samochody terenowe o nadwoziu typu pick-up wyposażone m. in. w wyciągarkę wraz z zestawem wyciągarkowym, radiotelefon przewoźny oraz radiostacje nasobne umożliwiające prowadzenie łączności bezprzewodowej podczas działań, a także system nagłośnienia umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych.

Dodatkowo projekt przewiduje wyposażenie dodatkowe dla służb tj. m. in. namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnica, lampy, dron, defibrylator, ozonator powietrza, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyn wirusobójczy, osuszacz powietrza czy miernik ozonu.

Realizacja projektu zakończy się w roku 2022.

×

Zapisz się do newslettera