Kamera on-line

32 tysiące zł na własną firmę

Uczestnikiem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu może być wyłącznie osoba bezrobotna, spełniająca poniższe kryteria formalne łącznie:

  1. wiek 18-29 lat,
  2. zamieszkująca na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  3. zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu jako osoba bezrobotna,
  4. niebiorąca udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Domasiewicz
Koordynator projektu
telefon: 77 4827041 wew. 118
pokój: I piętro, pokój nr 14
e-mail:

 
Katarzyna Czubek
Specjalista ds. dotacji
telefon: 77 4827041 wew. 149
pokój: I piętro, pokój nr 15
e-mail:

Młody Przedsiębiorca - nabór.jpeg

×

Zapisz się do newslettera