Kamera on-line

Konferencja o stanie bezpieczeństwa

Zmiany strukturalne jakie dokonały sie i nadal dokonują się na terenach wielkich, do niedawna, organizacji gospodarczych, jak: Zakłady Chemiczne „Blachownia”, Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu, spowodowały konieczność stworzenia nowych zasad i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia zatrudnionych i innych osób znajdujących sie na tych terenach. Jest to tym bardziej istotne, że awaria przemysłowa powstała w tym obszarze może przeistoczyć się w katastrofę, stwarzającą zagrożenia dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych i środowiska naturalnego.

 

Z tego względu w celu przeciwdziałania powstaniu wielkich zagrożeń Starosta

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, przy współudziale Holdingu „Blachownia” S.A., podjęli inicjatywę stworzenia systemu wzajemnego bezpieczeństwa ludzi i mienia na modelowym terenie byłych Zakładów Chemicznych „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, obecnie nazywanym Terenem Przemysłowym Blachownia. W rezultacie podjętych działań został utworzony system prewencji zabezpieczających przed powstaniem zagrożeń pożarowych i chemicznych zwany „Porozumieniem w sprawie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy na Terenie Przemysłowym Blachownia”. System prewencji został oparty na działającej na tym terenie komercyjnej jednostce ratowniczo-gaśniczej: Park Przemysłowy Blachownia Sp. z o.o. 12 maja 2010 roku w Starostwie Powiatowym odbyła sie konferencja poświecona podsumowaniu dokonanych działań i oceny uzyskanych efektów.

 

Generalnie koncepcja stworzenia systemu zabezpieczenia przed możliwością powstania awarii, pożaru lub innego zagrożenia sprawdza sie w praktyce. Nadal jednak, istnieją podmioty gospodarcze, prowadzące działalność na tym terenie, które nie widzą potrzeby przystąpienia do tego porozumienia uważając, że za bezpieczeństwo ich pracowników, klientów i mienia ma odpowiadać państwo poprzez ustawowo działające służby ratowniczo-gaśnicze. Jest to błędne założenie. Krajowy system ratowniczy działa co do zasady dopiero po powstaniu sytuacji wymagającej interwencji: pożarze, wybuchu, zatruciu, wypadku, katastrofy…

Z reguły działania służb ratowniczych polegają wtedy na ratowaniu życia i zdrowia ludzi, ochronie środowiska naturalnego i na końcu ratowaniu tego co zostało z mienia. Natomiast obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest takie prowadzenie działalności, aby wyeliminować możliwość powstania zagrożeń dla zdrowia i życia zarówno zatrudnionych pracowników, jak i wszystkich osób jakie mogą sie znaleźć w obszarze prowadzonej działalności.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera