Kamera on-line

Remont drogi powiatowej nr 1450 O w Bierawie

Znaki RFRD.png
Tablica-remont drogi 1450 O.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2022 zadania pt. „Remont drogi powiatowej nr 1450 O w Bierawie”. Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 614 823,15 PLN, a wartość całej inwestycji po przeprowadzeniu procedury zakupowej opiewa na kwotę 1 229 646,30 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Bierawa.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- remont 1 080 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy,
- uregulowanie pobocza po prawej i lewej stronie jezdni,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawione zostaną także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakładał:
1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – czerwiec 2022 r.
2. Roboty nawierzchniowe – listopad 2022 r.
3. Zjazdy – listopad 2022 r.
4. Pobocza i oznakowanie – listopad 2022 r.

W wyniku przyspieszenia prac przez wykonawcę udało się zrealizować powyższe elementy harmonogramu przed terminem tj.

1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – czerwiec 2022 r.
2. Roboty nawierzchniowe – sierpień 2022 r.
3. Zjazdy – sierpień 2022 r.
4. Pobocza i oznakowanie – sierpień 2022 r.

i tym samym oddać drogę do użytkowania 29 sierpnia 2022 r.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaryszowie, ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów.

Zakończenie inwestycji – sierpień 2022 r.

Remont drogi 1450 O (1).jpeg
Remont drogi 1450 O (2).jpeg
Remont drogi 1450 O (3).jpeg
Remont drogi 1450 O (4).jpeg
Remont drogi 1450 O (5).jpeg
Remont drogi 1450 O (6).jpeg
Remont drogi 1450 O (7).jpeg
Remont drogi 1450 O (8).jpeg
Remont drogi 1450 O (9).jpeg
Remont drogi 1450 O (10).jpeg
Remont drogi 1450 O (11).jpeg
Remont drogi 1450 O (12).jpeg
Remont drogi 1450 O (13).jpeg
Remont drogi 1450 O (14).jpeg
Remont drogi 1450 O (15).jpeg
Remont drogi 1450 O (16).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera