Kamera on-line

Przepustka na rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy przedstawił dziś(13.05) szczegóły rozpoczynającego się projektu pn. „Przepustka na rynek pracy”, którego partnerem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na projekt współfinansowany przez Unię Europejską pozyskano środki składając wniosek na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przeznaczony jest dla 72 niepełnosprawnych osób bezrobotnych(niezależnie od stopnia niepełnosprawności) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez warsztaty, szkolenia i staże zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Uczestnicy zostaną objęci:
- warsztatami – coaching.
- szkoleniami – w ramach, których będzie możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach pracownik ochrony z licencją I stopnia, sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym lub kierowcy wózka jezdniowego.
- 6 miesięcznymi stażami – w ramach których będzie można zdobywać lub podnosić kwalifikacje na różnych stanowiskach – od pracownika produkcji po pracownika biurowego.
Wartość projektu: 595,348 tys. zł. Jego realizacja zakończy się pod koniec lutego 2011 roku.
Podczas spotkania głos zabrali m.in. Danuta Wróbel - przewodnicząca Rady Powiatu i Józef Gisman - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg

 

 
 
    
×

Zapisz się do newslettera