Kamera on-line

Kasztany zakwitły… czas na maturę...

W piątek, 30 kwietnia 2010 roku, kolejny już rocznik maturzystów powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego zakończył naukę w szkole ponadgimnazjalnej. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach 114 uczniów IV LO i Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie odbierało świadectwa ukończenia szkoły.   Wśród zaproszonych gości byli: Marek Matczak- wicestarosta powiatu, Jerzy Pałys – członek Zarządu Powiatu, Ryszard Skorek – wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego PCK w Opolu.  Podczas swoich wystąpień życzyli maturzystom powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, trafnych wyborów kierunków studiów i drogi zawodowej. Słowa podziękowania za uwrażliwianie młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, za przygotowywanie i udział uczniów w wielu konkursach, zawodach i różnych przedsięwzięciach, skierowane były pod adresem dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli.  Absolwenci ZSTiO, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zdobyli najwyższe laury w sporcie, pracowali na rzecz środowiska lokalnego, otrzymali specjalne statuetki i wyróżnienia. Z rąk Tadeusza Urbańczyka – dyrektora CPKiU, 21 absolwentów technikum mechatronicznego i mechanicznego otrzymało certyfikaty i zaświadczenia o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu elektromechaniki i mechatroniki samochodowej oraz programowania i obsługi obrabiarek CNC. 

Wszystkim maturzystom życzymy połamania pióra!

Image_1.jpeg
Image_29.jpeg
Image_8.jpeg
 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera