Kamera on-line

Rocznica uchwalenia konstytucji

Podniosła atmosfera towarzyszyła tegorocznym obchodom 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Po mszy udano się pod pomnik Ofiar II Wojny Światowej w Parku Pojednania, gdzie parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu, miasta, związków kombatanckich, organizacji społecznych oraz szkół złożyli kwiaty i oddali hołd poległym. Władze powiatu reprezentował wicestarosta Marek Matczak wraz z Zarządem Powiatu oraz przewodniczącą Rady Powiatu Danutą Wróbel.

Podczas swego przemówienia wicestarosta powiatu Marek Matczak powiedział m.in.:
….219 lat temu Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Uchwalony wówczas dokument zajmuje szczególne miejsce w świadomości narodowej Polaków. Jest symbolem wprowadzenia nowej jakości w polską myśl polityczną, symbolem zwycięstwa sił postępu ruchu patriotycznego nad sarmatyzmem i wstecznictwem – głównymi składnikami ideologii szlachty konserwatywnej.Konstytucja 3 Maja po konstytucji amerykańskiej jest drugą konstytucją na świecie i pierwszą na kontynencie europejskim. Uchwalenie w roku 1791 polskiej konstytucji było bezprecedensowym historycznym wydarzeniem nie tylko dla Królestwa Polskiego – pierwszej Rzeczypospolitej – lecz również dla całej Europy. Dzisiaj świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest umacnianiem niepodległości Rzeczypospolitej. Dlatego naszym obywatelskim obowiązkiem jest udział w obchodach tej rocznicy. Życzę wszystkim obywatelom, aby czas, w którym żyjemy, był czasem pokoju i sprawiedliwości społecznej, aby rządzący i rządzeni mieli poczucie współodpowiedzialności za dalsze losy naszego społeczeństwa. Nasz  liczny udział w dzisiejszych uroczystościach dla uczczenia Konstytucji 3 Maja świadczy, że Polska nie jest nam obojętna. Że jest w naszych myślach, sercach i czynach! … 
Uroczystości dopełniła orkiestra dęta z Pokrzywnicy, której wieloletnim szefem jest Jerzy Świętek.
3.jpeg
5.jpeg
4.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
6.jpeg
 
 
×

Zapisz się do newslettera