Kamera on-line

Cenne wyróżnienie dla Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

W dniu 29 kwietnia 2010 roku w Opolskiej Filharmonii odbyła się Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008 – 2009 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Podczas uroczystości minister Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska oraz marszałkowie województwa opolskiego wręczyli pamiątkowe statuetki i dyplomy najlepszym beneficjentom RPO.
Starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman został wyróżniony w kategorii „Infrastruktura Społeczna” za realizację projektu pn. „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”.
„Państwa współpraca, zaangażowanie i profesjonalizm stanowią ważny element tworzenia potencjału gospodarczego województwa opolskiego oraz przyczyniają się do zwiększenia jego atrakcyjności jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.” To fragment listu gratulacyjnego który otrzymał Józef Gisman.
Celem wyróżnionego projektu była poprawa warunków kształcenia w instytucjach oświatowych na poziomie ponadgimnazjalnym. W ramach projektu Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski dofinansował przebudowę i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.


Starosta Józef Gisman ze statuetką
 

×

Zapisz się do newslettera