Kamera on-line

Zmiany w egzaminach maturalnych

4 maja maturzyści przystąpią do egzaminu dojrzałości. W tym roku na uczniów czeka kilka istotnych zmian. Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym będą pisali wszyscy – matematyka staje się więc ponownie przedmiotem obowiązkowym.

Przedmioty obowiązkowe w formie pisemnej:
j. polski – na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym, j. obcy wybrany przez ucznia na poziomie podstawowym.
Egzaminy ustne obowiązkowe:
j. polski w formie prezentacji, j. obcy wybrany przez ucznia na poziomie podstawowym.
W tym roku egzamin z przedmiotu dodatkowego będzie mógł być zdawany zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Wcześniej można go było zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.
Egzamin dojrzałości zdadzą ci uczniowie, którzy każdy z obowiązkowych przedmiotów maturalnych zarówno w części pisemnej jak i ustnej zdadzą w min. 30 procentach. Uzyskane punkty przeliczane będą na procenty i w takiej też formie podane na dokumencie stwierdzającym przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Zwolnieni z egzaminu maturalnego zarówno z części pisemnej jak i ustnej są finaliści lub laureaci olimpiad na szczeblu centralnym(z przedmiotu, którego dotyczyła olimpiada).
 
Informacja dot. matur 2010 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim:
 

Szkoła
Liczba uczniów w klasach maturalnych
Liczba uczniów przystępujących do matury
Liczba osób przystępujących do matury z lat ubiegłych
Liczba oddziałów
I LO
181
180
40
6
II LO
230
230
50
7
ZS Nr 1
136
135
40
6
Żegluga
121
120
26
5
ZS Nr 3
113
110
21
5
ZSTiO
123
119
24
5
ZSE-T
23
23
7
1
ZS Komorno
46
28
16
2
Razem
973
945
224
37

Liczba uczniów w klasach maturalnych w poszczególnych typach szkół:

Licea Ogólnokształcące – 474 uczniów
Licea Profilowane          -   56 uczniów
Technika                        - 443 uczniów
×

Zapisz się do newslettera