Kamera on-line

Wyróżnienie dla Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Liderzy Innowacji i Rozwoju

Miło nam poinformować, że współpracujący ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych otrzymał wyróżnienie podczas konferencji, w trakcie której została rozstrzygnięta Edycja Ogólnopolska Konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Uroczysta gala odbyła się w Warszawie. Wyróżnienie w imieniu spółki odebrał Prezes Zarządu Dariusz Kajstura. Warto podkreślić, że jest to firma, której podstawowym  i aktywnym udziałowcem jest Województwo Opolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Opolskiego.
 
Organizatorem konkursu była Fundacja Innowacji i Rozwoju a mecenat objął Bank PeKaO S.A. Patronat nad konkursem sprawowali m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Gospodarki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski.
 
Jest to dla całego zespołu duże wyróżnienie, tym bardziej że po raz pierwszy Fundusz zgłosił się do konkursu i od razu został laureatem Edycji Regionalnej, a następnie otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w Edycji Krajowej Konkursu. Z jednej strony jest to prestiż z drugiej zaś strony odpowiedzialność i motywacja do dalszego rozwijania działalności. Jest to o tyle ważne, że jako jedyny fundusz poręczeniowy w kraju otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. Prawdę mówiąc to współautorów sukcesu jest kilku. Pierwsza grupa to niewątpliwie udziałowcy Funduszu w szczególności Województwo Opolskie i Powiat Strzelecki, WFOŚiGW. Druga grupa – to aktywne instytucje finansowe, z którymi współpracuje m.in. Bank PeKaO SA i fundusz pożyczkowy przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Trzecia grupa – to Lokalne Punkty Informacji o Funduszach Europejskich i Regionalne Punktu Konsultacyjne. Ostatnia, czwarta grupa współautorów – to najbardziej aktywne mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa, które korzystając z oferty potwierdzają skuteczność tego systemu.  
 
Fundusz rozwija współpracę z Lokalnymi Punktami Informacji o Funduszach Europejskich (działających przy Starostwach Powiatowych województwa opolskiego) oraz Regionalnych Punkach Konsultacyjnych. Do końca lutego 2011 r. planuje rozszerzyć usługę o tak oczekiwane profesjonalne konsultacje bezpośrednie dla przedsiębiorców, w trakcie których osoba taka otrzyma wsparcie w zakresie wypełnienia jego indywidualnego wniosku o pożyczkę, wniosku o poręczenia. Wsparcie będzie również oferowane w zakresie wypełnia druków finansowych np. rachunku zysku i strat, bilansów itp., które z dotychczasowego doświadczenia sprawiają przedsiębiorcom relatywnie największą trudność. 
1.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera