Kamera on-line

Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2023 rok"

Szczegóły TU

 

×

Zapisz się do newslettera