Kamera on-line

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji. Wyróżnienia dla dyrektorów i nauczycieli z naszego powiatu

Podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji wyróżniono 344 nauczycieli oraz dyrektorów szkół z całego województwa opolskiego. Za jakość swojej pracy w tym gronie znalazło się aż 18 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez starostwo powiatowe. W grupie nagrodzonych jako jedyny znalazł się samorządowiec - Paweł Masełko, były dyrektor szkoły i nauczyciel, a obecnie starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W tym roku uroczystość odbyła się w Oleśnie i miała swój podniosły charakter. Najlepsze życzenia nauczycielom przekazali: wojewoda opolski Sławomir Kłosowski oraz Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.

- Taki skok jaki został przez państwa wykonany w drodze do informatyzacji szkół, do szerokopasmowego, szybkiego internetu, to był skok śmiało można powiedzieć cywilizacyjny. Zdaliście państwo egzamin. Młodzież kształciła się w najlepszych warunkach, nawet w tych trudnych momentach pandemii. A państwa postawy prospołeczne były godne pozazdroszczenia, szczególnie wtedy, kiedy poświęcaliście swój prywatny czas, nawet kosztem rodziny. To wy potrafiliście utrzymać tę młodzież na wysokim poziomie edukacyjnym w trudnych czasach nauczania zdalnego – mówił wojewoda i podkreślił, że przed nami kolejne wyzwania.

- Wiecie państwo, że w związku z sytuacją w Ukrainie, oby do tego nigdy nie doszło, ale przygotowujemy się na ewentualność awarii w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. I liczymy tu znowu na szkoły, bo w większości jodek potasu postanowiliśmy dystrybuować wspólnie z samorządami do szkół. Na 330 punktów dystrybucji jodku potasu, ponad połowa to punkty, które zostaną zlokalizowane w szkołach. Oby do tego nigdy nie doszło, ale musimy być przygotowani, będzie liczył się czas wydawania jodku potasu, i tutaj ogromna prośba, abyśmy wszyscy stanęli na wysokości zadania – zaznaczył Sławomir Kłosowski.

Po przemówieniach nadszedł czas na wręczenie wyróżnień.

Starosta Paweł Masełko odebrał medal Komisji Edukacji Narodowej. Był jedynym samorządowcem w tym gronie. Wcześniej jako niezwykle aktywny nauczyciel I LO w Koźlu inicjował i podejmował wiele przedsięwzięć wykraczających poza jego podstawowe obowiązki, których efektem było podniesienie jakości pracy szkoły. Był przewodniczącym zespołu przedmiotowego, pracował w obszarze promocji szkoły, współpracował z instytucjami zewnętrznymi takimi jak: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Młodzieżowa Rada Miasta, MOK, MOPS. Współdziałał również z Uniwersytetem Opolskim oraz z Uniwersytetem w Ołomuńcu. Był także organizatorem VII edycji konkursu wiedzy o Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2018-2021 jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu był inicjatorem i realizatorem mikroprojektu Euroregionu Pradziad ,,Spotkajmy się”. Szkoła pod kierunkiem dyrektora dwukrotnie wzięła udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Złoty Krzyż Zasługi odebrała Urszula Więcek, był już wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. W związku z reformą kształcenia w zawodach, wprowadzoną w 2012 roku, poczyniła szereg kroków żeby stworzyć warunki do realizacji nowej podstawy programowej. Z jej inicjatywy doszło do uczestnictwa w wielu projektach, dzięki którym szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne oraz dodatkowe zajęcia, miedzy innymi: „Innowacyjna Szkoła Zawodowa” „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej”, „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy”, „Kreatywna Szkoła Dekoral”. W 2017 r. podpisała porozumienie o współpracy z firmą Multiserwis, które zaowocowało sukcesem na skalę kraju. Wprowadziła innowację „Mały Menadżer”, we współpracy  z firmą Multiserwis, OCRG i RZPWE, w ramach której 13. uczniów klasy IV Technikum Budownictwa uzyskało nowy, dodatkowy zawód – Monter izolacji przemysłowych i jednocześnie gwarancję zatrudnienia uczniów w firmie Multiserwis na stanowiskach kierowniczych. Sukces ten był przedstawiany jako przykład dobrej współpracy szkoły z przedsiębiorstwem na posiedzeniu Rady Dyrektorów przy MEN. 

Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty odebrała Maria Staliś, obecna dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu. W swojej pracy promującej szkołę dostosowywała ofertę edukacyjną do zmieniających się warunków rynku pracy, wprowadziła do oferty kształcenia w technikum kolejne nowe zawody, które z powodzeniem realizują nabór: technik programista (2019/2020), technik transportu kolejowego (2020/2021). Jako świetny menager szkoły pozyskiwała środki finansowe i  sukcesywnie przeprowadzała wiele remontów w infrastrukturze szkolnej (stałe polepszanie warunków lokalowych i materialno-technicznych dla procesów szkolnych i społecznych: termomodernizacja budynku A, remont węzła sanitarnego przy sali gimnastycznej, remont węzła sanitarnego dla pracowników, remonty i dostosowywanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych). W zakresie edukacji szkoła kierowana przez nią może pochwalić się wieloma ogólnopolskimi i wojewódzkimi osiągnięciami.

Złoty Krzyż Zasługi odebrała Urszula Więcek (ZS nr 1).

Srebrny Krzyż Zasługi odebrał Zbigniew Romik, nauczyciel ZS nr 1.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę odebrali: Zofia Haliniak (I LO), Grażyna Kochalska (II LO), Jadwiga Kossala (II LO), Gerard Murlowski (ZS nr 1), Ryszard Wiśniowski (II LO).

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę odebrali: Monika Michaliszyn (II LO), Grażyna Raczyńska (ZS nr 1). Medal brązowy - Anna Kolasa-Kurek (II LO).

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali: Paweł Masełko (I LO oraz PSP nr 5), Magdalena Chylińska (I LO), Katarzyna Iskra-Kiecana (II LO), Danuta Łuczak (ZSTiO), Bernard Baron (ZSTiO). Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki odebrali: Urszula Więcek (ZS nr 1) oraz Jadwiga Kosalla (II LO).

Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty odebrała Maria Staliś (ZSTiO).

AL

Fotorelacja na Facebooku powiatu.

Paweł Masełko1.jpeg

na2.jpeg

na15.jpeg

na1.jpeg

na3.jpeg

na4.jpeg

na5.jpeg

na6.jpeg

na7.jpeg

na8.jpeg

na9.jpeg

na10.jpeg

na11.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera