Kamera on-line

Informacja Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na temat naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A w Warszawie

informuje:

 

 

Bardzo wiele budynków publicznych w Polsce, a tym samym na terenie Państwa Województwa wymaga podjęcia działań termomodernizacyjnych. Część z nich została zmodernizowana w ciągu ostatnich kilku lat, część jest w trakcie  temomodernizacji w chwili obecnej, a kolejne będą jej wymagały w niedalekiej przyszłości.

Niestety wszystkie tego typu przedsięwzięcia związane są z poniesieniem dużych nakładów  inwestycyjnych.

Naprzeciw tym potrzebom finansowym wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Program priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Cześć 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności  publicznej.

W ramach tego programu dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć podejmowanych w budynkach użyteczności  publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia bliskich funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury  kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej: i socjalnej , a także w  budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi  poza stałym miejscem zamieszkania.

 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz czwarty ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych  w budynkach użyteczności publicznej.

Wnioski w ramach IV konkursu  można składać od 18 do 31 maja 2012 r.

Dofinansowanie udzielane  będzie w formie   dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych  środków w formie  pożyczki ze środków NFOŚiGW.

O dofinansowanie mogą starać się przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł (w przypadku  projektów grupowych - powyżej 5 mln zł).

Okres kwalifikowalności  kosztów od 01.01.2007 do 30.06.2014 r.

 

Jednocześnie informujemy, że Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oferuje pomoc w przygotowaniu całej dokumentacji  wnioskowej. W zależności od potrzeb oferujemy także pomoc w przygotowaniu lub weryfikację poprawności audytów energetycznych stanowiących niezbędny załącznik do wniosku. Oczywiście w okresie późniejszym możemy podjąć się również kompleksowej obsługi związanej z pomocą w negocjacjach przed podpisaniem umowy oraz przygotowywaniem raportów z osiągniętych  rezultatów po realizacji przedsięwzięcia.

 

W razie jakichkolwiek dalszych pytań  zachęcamy do kontaktu:

Antonina Kaniszewska e-mail: akaniszewska@kape.gov.pl tel. 22 626-09-10, 691-956-511

 

×

Zapisz się do newslettera