Kamera on-line

Dużo działo się w oświacie i na drogach. Oto półroczne podsumowanie najważniejszych inwestycji powiatu

Podczas sesji Rady Powiatu radni osiemnastoma głosami „Za” pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, która szczegółowo skontrolowała, jak wydatkowane były pieniądze. Mimo tego, że samorządy w całym kraju borykają się z bardzo poważnymi wyzwaniami i licznymi ograniczeniami związanymi z kryzysem energetycznym, nasz powiat zdołał zainwestować niemało, bo prawie 18 mln zł na inwestycje i niemal 2,5 mln zł na remonty. Przy tym skutecznie sięgając po dofinansowania zewnętrzne.

- Jesteśmy obecnie na etapie konstruowania budżetu na 2023 rok i to jest nie lada wyzwanie, chcemy nadal inwestować i się rozwijać we wszystkich nadzorowanych przez nas obszarach. Będziemy szukali i maksymalnie aplikowali o pieniądze zewnętrzne, ale musimy też patrzeć na ten budżet niezwykle ostrożnie i asekuracyjnie, przed nami trudny samorządowy czas zaciskania pasa i szukania oszczędności, ale też czas intensywnej pracy – zaznacza Paweł Masełko, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  

Dwie sztandarowe inwestycje w oświacie kosztowały 2 mln zł. Mowa o nowoczesnym boisku w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oraz wielofunkcyjnym boisku w ZSTiO w Azotach, dostępnym  dla każdego mieszkańca. To pierwsze zostało sfinansowane ze środków rządowych, drugie z Unii Europejskiej. W opiece społecznej powiat rozpoczął swą największą inwestycje w dziejach, wartą 7 mln zł kompleksową przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach, tu również skutecznie aplikując o pieniądze z zewnątrz. Samorząd zainwestował także w nową placówkę interwencyjno-opiekuńczą, jaką stał się Dom Dziecka w Koźlu. Na początku listopada zaplanowano jej oficjalne otwarcie.

Sporo działo się na drogach, gdzie poza licznymi remontami we wszystkich gminach powiatu, przebudowy doczekały się ważne szlaki w Bierawie czy Starej Kuźni. Remonty kanalizacyjne przeprowadzono w Steblowie oraz Ucieszkowie. Ekipy remontowe pracowały w gminach: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Polska Cerekiew oraz oczywiście w samym Kędzierzynie-Koźlu.

W komendzie powiatowej straży pożarnej zlecono naprawę sprzętu łączności i transportu, dofinansowano też zakup dwóch wozów ratowniczych dla naszych służb.

Wracając jeszcze do oświaty, należy dodać, że modernizacje przeprowadzono w zasadzie we wszystkich placówkach. W Zespole Szkół Specjalnych przebudowano pomieszczenia klasy uczącej zawodu. W „Żegludze” remontu doczekał się statek szkoleniowy „Dobosz”, na którym odbywają zajęcia młodzi marynarze, także w „Żegludze” zamontowano źródła energii odnawialnej. Przebudowano pomieszczenia laboratorium Zespołu Szkół nr 3. W Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano sale dydaktyczne. Remontu doczekał się węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 1, a w ZSTiO postawiono na rozbudowę sieci teleinformatycznej. Remonty odbyły się także Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Na wyspie w Koźlu zmodernizowano stację kontroli pojazdów i zainwestowano w zadaszenie sceny, dodajmy, że poza inwestycjami w pierwszym półroczu przystań „Szkwał” odegrała szczególną rolę, tu bowiem mieściło się centrum przeładunkowe, skąd transportowano dary do Ukrainy. Na przystani uruchomiono też magazyn dla uchodźców. Pod koniec lutego wyspa stała się więc jednym wielkim centrum logistycznym.

AL

baner inwestycje.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera