Kamera on-line

Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje:

O godz. 18.00 w Starostwie Powiatowym zebrał się sztab kryzysowy. W spotkaniu oprócz przedstawicieli władz powiatowych uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji Bogdan Klimek oraz jego zastępca Tadeusz Kulesza. Główne zadanie na najbliższe godziny to ograniczenie dopływu wody do Koźla poprzez budowanie zapory na przerwanym wale między Koźlem a Reńską Wsią.

 
Szpital w Koźlu: Obecnie kończy się demontaż sterylizatorni. Na teren szpitala, póki co nie wdarła się woda, podobnie do kliniki serca. Pomoc zaoferowały szpitale ze wszystkich ościennych powiatów. Pogotowie zostało przeniesione do Kędzierzyna. Na terenie szpitala pozostały służby techniczne. Wszystkie wejścia do budynku zostały zabezpieczone poprzez umieszczenie worków z piaskiem do wysokości pół metra. Jeśli zajdzie taka potrzeba utworzony zostanie punkt medyczny dla mieszkańców.
 
Rzeka Kłodnica: W Ujeździe jej poziom spada. Tendencja jest spadkowa.
 
Wszystkie służby zostały postawione w podwyższony stan gotowości. Zmieniona też została organizacja pracy służb.
 
Dziś rano w rejon przerwanego wału wprowadzono ciężki sprzęt. 12 samochodów wozi materiały wzmacniające(tłuczeń betonowy wzmacniający wał).
 
Jest bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców powiatu oferujących pomoc w postaci np. samochodu. Zaoferowana pomoc wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie to możliwe.
 
Pracują dwie tzw. amfibie rozmieszczone w gminach: Cisek i Bierawa. Cały czas trwają działania ewakuacyjne.
Obecnie czekamy na pompy o bardzo dużej wydajności, które dotrą do nas z terenu Niemiec za dwa dni. Przygotowywane jest oświetlenie dla służb pracujących przy wale za Koźlem.
Z poszczególnymi sztabami gminnymi ustalane jest miejsce składowania żywności dla mieszkańców. System ten sprawdził się w 97 roku. Powodzianie wywieszali za okna czerwone materiały(np. widoczne skrawki ubrań) – oznaczające zagrożenie lub białe oznaczające potrzebę zorganizowania żywności. Ułatwia to dotarcie służb do osób, które potrzebują w danej chwili niezbędnej pomocy.
×

Zapisz się do newslettera