Kamera on-line

Taki był ten rok! Tym żyliśmy w powiecie

Inflacja i galopujące ceny, ogromna niepewność na rynku budowlanym, wojna w Ukrainie i czas wychodzenia z pandemii COVID-19 – to był bez wątpienia rok wielkiej próby dla samorządów w całym kraju. Nie inaczej było w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie powiat po raz pierwszy od wielu lat stanął przed bardzo poważnymi wyzwaniami, musiał zaciskać pasa i jednocześnie radzić sobie z prowadzeniem inwestycji.

Szpital

Szpital powiatowy w Kędzierzynie-Koźlu po dwóch latach pracy w reżimie covidowym przestał być placówką hybrydową i 1 kwietnia stał się dostępny dla wszystkich. Zdecydowanie zwiększył liczbę przyjmowanych pacjentów. Władze powiatu – choć podejmowały decyzje pod presją czasu – to jednak zawsze starały się robić wszystko, by utrzymać maksymalną dostępność lecznicy dla osób niezakażonych. Szpital w 2022 roku postawił na jeszcze dokładniejszą diagnostykę kupując nowoczesne cystoskopy do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego. Zresztą, diagnostyka nowotworowa to jeden z kierunków priorytetowych, jaki przyjęła placówka zakupując sporo innego, specjalistycznego sprzętu do pracowni i sal operacyjnych. Szpital postawił też na pogłębioną diagnostykę raka piersi i raka szyjki macicy. Pracownia mammograficzna jest do dziś jedną z najnowocześniejszych w regionie. SP ZOZ zachęca do jak najczęstszych badań, zarówno kobiety, jak i mężczyzn angażując się w akcję Movember, podczas której wiele mówi o profilaktyce nowotworowej u mężczyzn.

mammo.jpeg

Drogi

Powiat zarządza siecią 250 kilometrów dróg, to jak na samorząd, który wciąż boryka się z rosnącą liczbą zadań narzucanych odgórnie, spora liczba. Bez środków zewnętrznych samorządowi trudno byłoby przeprowadzić modernizacje nawierzchni. Powiat skutecznie sięgnął po dofinansowanie zewnętrzne. Tak było m.in. w przypadku remontu ważnego skrótu do Bierawy, gdzie powstała też nowa ścieżka rowerowa oraz bezpieczne, doświetlane przejście dla pieszych, pracujące z energii wiatrowej i słonecznej.

B1.jpeg

Remontu doczekał się też fragment w Azotach, prowadzący m.in. do Grupy Azoty. Tutaj samorząd również postarał się o dofinansowanie inwestycji. W tym rejonie od lat prowadzone są modernizacje drogowe. Droga pod tamtejszymi wiaduktami jest teraz nowa, ale warto dodać, że wcześniej wyremontowano dojazd do wiaduktów od drogi wojewódzkiej, a także od podstaw zmodernizowano kluczowy odcinek od wiaduktów w stronę zespołu szkół i centrum osiedla. Podsumowując, wszystkie te remonty to mocno uczęszczane szlaki do Gliwic i na Śląsk.

Azoty3.jpeg

W tym roku w mieście powstały bezpieczne, doświetlane przejścia dla pieszych. Wcześniej wybudowano je na ulicy 1 Maja w Kędzierzynie, remontując przy okazji nawierzchnię drogi. Ale tego typu przejścia znajdziemy również na ulicy Piotra Skargi. Powiat zdobył na nie pieniądze z programu rządowego. Harmonogram prac zakładał m. in.: przebudowę przejścia dla pieszych wraz z całą infrastrukturą drogową, w tym z chodnikami oraz montaż nowego oświetlenia i wykonanie oznakowania. Nowego przejścia dla pieszych doczekała się również droga powiatowa Cisek-Bierawa w sąsiedztwie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie.

przejścia.jpeg

Szkoły

Powiat nadzoruje szkoły ponadpodstawowe – licea, technika, szkoły branżowe i szkołę specjalną. W zasadzie we wszystkich tych placówkach przeprowadzono mniejsze lub większe remonty, ale co ważne postawiono na rozwój ruchowy młodzieży zdobywając pieniądze z programów zewnętrznych na dwa nowe boiska sportowe. Przy szkole w Azotach powstało z pieniędzy unijnych i jest dostępne dla każdego mieszkańca.

o6.jpeg

Drugie, w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, powstało ze środków rządowych. Wykonane zostały obiekty małej architektury oraz ciągi dla pieszych i pieszo-jezdne. Teren sportowy został ogrodzony, postawiono też na nowoczesne ekologiczne oświetlenie. Wybudowano trybuny sportowe. W ramach inwestycji powstało: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej i boisko do tenisa.

Komp3.jpeg

Powiat od lat realizuje programy stypendialne. Uczniowie otrzymują m.in. „L-kę”, w ramach której samorząd dofinansowuje im kursy prawa jazdy. Stypendia dostają też nasi młodzi sportowcy oraz uczniowie, którzy wyróżniają się w dziedzinie kultury. Stypendia motywują do nauki i pokazują innym, że warto się rozwijać. W tym roku odebrało je 48 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Sty1.jpeg

Przez cały rok mamy okazję śledzić sukcesy naszych uczniów i w zasadzie wszystkie szkoły prowadzone przez powiat mogą pochwalić się osiągnięciami krajowymi i wojewódzkimi. Każde z nich świadczy o poziomie nauczania, cieszą te małe i te większe i w zestawieniu z innymi placówkami na Opolszczyźnie uczniowie z roku na rok udowadniają, że w wielu dziedzinach rodzą się w Kędzierzynie-Koźlu prawdziwe talenty. Tak było na przykład z programistami z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, którzy w ogólnopolskim konkursie nie mieli sobie równych.

ZSTiO.jpeg

Opieka społeczna i służby kryzysowe

To szczególnie ważna dziedzina. Powiat opiekujący się Domami Pomocy Społecznej w tym roku doprowadza do końca największą swoją inwestycję – kompleksową przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach. Nowy dom dla osób niepełnosprawnych będzie naszpikowany rozwiązaniami z dziedziny eko-energetyki. Wszystko po to, by ograniczyć zużycie prądu i ciepła. Prace w ośrodku powoli dobiegają końca. Samorząd postarał się w tym wypadku o pieniądze z rządowego funduszu.

rad2.jpeg

Dzieciaki, które znalazły się w trudnej sytuacji od tego roku mogą przebywać w nowym ośrodku interwencyjnym zbudowanym od podstaw z pieniędzy powiatu. To placówka sąsiadująca z Domem Dziecka, ale jej rola jest inna. To miejsce dla młodzieży w sytuacji nagłej i kryzysowej, kiedy niemożliwe jest umieszczenie takiej osoby w innym miejscu z różnych powodów. Niestety takich przypadków obserwuje się coraz więcej.

os3.jpeg

Jak ważna jest pierwsza pomoc nikogo nie trzeba przekonywać. Od tego roku powiat ma do dyspozycji specjalny pojazd do szybkiego reagowania, który został też wyposażony w nowoczesny sprzęt ratunkowy, m.in. defibrylatory gotowe do pracy w każdych warunkach. A to wszystko z programu unijnego skierowanego do samorządów.

sprzęt7.jpeg

Ukraina

Kończy się 2022 rok ale wojna w Ukrainie nadal trwa. Luty przyniósł tragiczne wiadomości ze wschodu. Na teren powiatu zaczęli przyjeżdżać uchodźcy z Ukrainy. Samorząd musiał szybko reagować uruchamiając magazyn na przystani „Szkwał”, koordynując lokowanie przyjezdnych zza wschodniej granicy. Samorządowcy razem z mieszkańcami organizowali paczki z najpotrzebniejszymi rzeczami. Z pomocą przyszedł samorząd z Niemiec, firmy z powiatu i nasze szkoły. Część darów trafiała do ludzi na przystani, a część bezpośrednim transportem na Ukrainę, do powiatu wyżnickiego, z którym kilka miesięcy później starostwo powiatowe podpisało umowę partnerską, która w zasadzie była tylko formalnością. W grudniu do przyjaciół z Ukrainy trafią agregaty prądotwórcze.

flagi1.jpeg

Kampanie informacyjne

Powiat uruchomił specjalną kampanię informacyjną skierowaną do przybywających na nasz teren Ukraińców. Problem z poruszaniem się po powiecie, urzędach i ośrodkach pomocy a także bariera językowa były coraz bardziej zauważalne. Z pomocą przyszła im ich rodaczka – Wiktoria, która razem z córką trafiła do Kędzierzyna-Koźla i tu zamieszkała. W Kijowie była dziennikarką. W nagraniach filmowych odwiedzała magazyn dla uchodźców, mówiła jak żyją przyjezdni, opowiadała o tym, gdzie mogą szukać pomocy i jaką drogę przebyli. Były to więc materiały z pierwszej ręki.

Viktoria2.jpeg

Kiedy rozpoczęła się wojna samorządy dopiero co zaczynały wychodzić z innego kryzysu, kolejnej fali COVID-19, na którą powiat również zareagował informacyjnie, tworząc kampanię skierowaną do lokalnej gastronomii. „Gastronomia do Zobaczenia” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Szybko okazało się, że pomysł spodobał się dziennikarzom Dziennika Gazety Prawnej i postanowili ją nagrodzić na corocznym kongresie Perły Samorządu w Gdyni, uznając ją za jedną z najlepszych i najbardziej trafionych w kraju. W imieniu samorządu z Kędzierzyna-Koźla wyróżnienie odebrał starosta Paweł Masełko.

Gastro2.jpeg

Miła informacja napłynęła także z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kędzierzynianin obronił swoją pracę naukową na kierunku dziennikarskim, pisząc o współpracy powiatu z mediami na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. To pierwsza taka praca obroniona na tej uczelni, dotycząca tej tematyki.

Powiat w mijającym roku sięgnął po ponad 23 mln zł dofinansowania z przeróżnych programów czy funduszy krajowych. Do tego należy dodać ponad 7 mln zł z puli środków unijnych. Razem daje to kwotę 30 mln zł skierowanych wprost na remonty dróg, boiska sportowe dla młodzieży, sprzęt i diagnostykę w szpitalu ale też zadania za zakresu opieki społecznej, programy skierowane do osób poszukujących pracy, pochodzące z funduszu pracy, albo zakładających działalność gospodarczą, realizowane przez urząd pracy. Powiat wspierał też osoby niepełnosprawne, dzieciaki w pieczy zastępczej poprzez programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Samorząd regularnie dofinansowuje naszych strażaków i policjantów, pomagając w modernizacjach sprzętu łączności albo zakupach specjalistycznych wozów ratownictwa.

AL

 

×

Zapisz się do newslettera