Kamera on-line

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 12.11.2010 - godz. 13:50

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 12.11.2010 do godz. 13:00 dnia 13.11.2010
Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze środkowej Odry
Przebieg: Opady deszczu prognozowane na najbliższą noc spowodują wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej.
Dalsze/ponowne wzrosty stanów wody przewidywane są także na Stobrawie (powyżej stanu ostrzegawczego), w Krzyżanowicach powyżej stanu ostrzegawczego),
Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
Uwagi: Brak
 
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować PCZK
 
Po godz. 15-tej : SK PSP Kędzierzyn-Koźle
tel. 077 482 33 78 ; 077 482 33 79, fax 077 482 33 80
×

Zapisz się do newslettera