Kamera on-line

Rozbudowa ogrodu sensorycznego, zajęcia terapeutyczne i kulinarne. Zespół Szkół Specjalnych podsumowuje

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu podejmowane są działania wspierające edukację uczniów romskich. Od 2007 roku pozyskiwane są środki finansowe umożliwiające realizację dodatkowych zadań w ramach rządowego programu. W 2022 roku szkoła realizowała 3 zadania w ramach wieloletniego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dodatkowo jedno zadanie w ramach programu realizowało Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko” działające w szkole.

Zadania realizowane w ramach programu finansowane były ze środków programu, zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Jednym z zadań była rozbudowa ogrodu sensorycznego przy terenie szkoły. Była to kontynuacja wcześniej realizowanych zadań. W ramach zadania „Ogród sensoryczny – bliżej natury” z przyznanej dotacji wykonano ścieżki z dekoracyjnej kostki brukowej. Ogród został wyposażony w meble dekoracyjne, karuzelę tarczową oraz zostały posadzone rośliny o różnej strukturze, fakturze, kolorze i zapachu. Celem utworzenia ogrodu sensorycznego było stworzenie przestrzeni przyrodniczo-terapeutycznej uczniom romskim i polskim, zapewnienie jak najlepszych warunków indywidualnego rozwoju dziecka oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Koszt całkowity zadania wynosił 8 181,36 zł. Na realizację zadania Wojewoda Opolski z programu przekazał kwotę w wysokości 6 953 zł, natomiast Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przekazał wkład własny w wysokości 1 228,36 zł. Zostało wydatkowane 100% przyznanej dotacji.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach programu była „Organizacja wycieczki integracyjnej dla uczniów romskich. Poznajemy pasma górskie w Polsce – Pieniny”. Podczas trzydniowej wycieczki uczniowie przeżywali chwile pełne wrażeń. Uczestniczyli w spływie przełomem Dunajca, odwiedzili Termy Chochołowskie, zwiedzali Zamek Dunajec w Niedzicy oraz podziwiali zakopiańskie widoki. Celem projektu było pokazanie dzieciom romskim piękna polskiej ziemi, integracja uczniów romskich z rówieśnikami ze szkoły oraz wspólne przeżywanie i zdobywanie nowych doświadczeń.

Koszt całkowity zadania wynosił 13 206 zł. Na realizację niniejszego projektu Wojewoda Opolski przekazał z programu dotację celową w wysokości 10 000 zł, natomiast Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, na realizację zadania przekazało kwotę w wysokości 3 206 zł.

Trzecim zadaniem było zorganizowanie „Kulinarnych spotkań romskich przy wspólnym stole”. W ramach projektu zorganizowano 10 spotkań tematycznych, skorelowanych z kalendarzem imprez szkolnych. Prowadzone cyklicznie zajęcia miały na celu uczyć pracy w grupie, nawiązywania i podtrzymywania relacji, koncentracji, odpowiedzialności, nabywania umiejętności planowania, samoobsługi, ale przede wszystkim samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Na kulinarne warsztaty terapeutyczne nagrody dla uczestników przeznaczono 2 406,33 zł (w tym 2 100 zł z dotacji celowej przekazanej Wojewodę Opolskiego oraz 306,33 zł ze środków własnych).

Czwarte zadanie pod hasłem „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci romskich”, finansowane było przez Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające w szkole. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla 4 dzieci (romskich i polskich w wieku od 3 do 6 roku życia). Głównym celem zajęć było przygotowanie dzieci romskich do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez naukę języka polskiego, wzbogacanie słownictwa, poprawę komunikacji, mowę czynną, socjalizację w środowisku, wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, a także uświadomienie rodziców odnośnie potrzeby edukacji ich dzieci. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, psychologa, terapeutę i nauczyciela- asystenta edukacji romskiej. Na to zadanie przeznaczono z projektu 6 000 zł, natomiast kwotę 400 zł przekazało Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”.

pro1.jpeg

pro2.jpeg

pro3.jpeg

pro4.jpeg

pro5.jpeg

pro6.jpeg

pro7.jpeg

×

Zapisz się do newslettera