Kamera on-line

Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne

Tablica laboratorium ZS nr 3.jpeg

Kolejną inwestycją zrealizowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest zadanie pt. „Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne”.

Dofinansowanie zadania z Funduszu: 471 591,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 616 277,44 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię i pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem Funduszu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także impuls inwestycyjny dla regionów.

Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków lokalowych w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach zadania została przebudowana część pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne poprzez m. in. wykonanie robót murowych wraz z wykonaniem ścian działowych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych i grzewczych oraz wykończenie posadzek ścian i stropów.

Grupą docelową zadania są uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu oraz inni użytkownicy pomieszczeń.

Roboty budowlane wykonane zostały przez Firmę Wielobranżową Budownictwo Produkcja Handel „RAJBUD” z Leśnicy.

Przebudowa z RFIL w ZSnr 3 1.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZSnr 3 2.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZSnr 3 3.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZSnr 3 4.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZS nr 3 5.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZS nr 3 6.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZS nr 3 7.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZS nr 3 8.jpeg
Przebudowa z RFIL w ZS nr 3 9.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera