Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II

Znaki RFIL.png
Kolejną inwestycją zrealizowaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409 O Większyce – Łężce – DK Nr 38: Etap II”.

Dofinansowanie zadania z Funduszu: 1 801 924,96 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 436 647,63 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię i pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem Funduszu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także impuls inwestycyjny dla regionów.

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

W ramach inwestycji przebudowano drogę powiatową nr 1409 O na odcinku 1 036 m poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy, poszerzono jezdnię do 6,0 m (odcinkowo do 5,5 m). i wykonano jej nową nawierzchnię, utwardzono pobocza oraz odmulono i wyprofilowano rowy przydrożne, a także rozebrano istniejący obiekt mostowy i wykonano w tym miejscu jednootworowy stalowy przepust z prefabrykatów typu multiplate.

Grupą docelową zadania są mieszkańcy i osoby odwiedzające powiat kędzierzyńsko-kozielski, a przede wszystkim mieszkańcy gminy Reńska Wieś.

Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę HUCZ sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Boronowie.

Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 1.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 2.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 3.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 4.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 5.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 6.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 7.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 8.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 9.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 10.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 11.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 12.jpeg
Droga nr 1409 O Większyce-Łężce 13.jpeg×

Zapisz się do newslettera