Kamera on-line

Oferta pomocowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu zaprasza na kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno - terapeutycznego wszystkie osoby, które mają problem w radzeniu sobie z własnymi emocjami.

Podstawowym celem działań jest strategia ukierunkowana na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli emocji i nauki odpowiednich relacji w rodzinie.

 

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

Zajęcia obejmują zagadnienia:

- Zjawisko przemocy, rodzaje i formy

- Mechanizmy przemocy

- Specyfika procedury „Niebieska Karta”

- Konflikty, złość, agresja

- Moja rodzina – czego potrzebuje

- Prawa i obowiązki w rodzinie

- Alkohol w rodzinie

- Wybrane elementy prawa karnego i rodzinnego

- Uczucia w moim życiu

- Plan zmiany

 

Zajęcia przewidują rozmowę indywidualną z każdym uczestnikiem oraz 6 spotkań grupowych, odbywających się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (od godz.16.15).

Konkretny termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany po utworzeniu się grupy.

 

Rekrutacja na najbliższą edycję programu trwa do 31 marca 2023r.

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Skarbowa 4 47-200 K-Koźle

               Sala konferencyjna (pokój nr 2).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach/ skierowane w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty” proszone są o kontakt z osobami prowadzącymi, tel. 503 115 233, 503 115 300.

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNY

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

(II etap edukacji po ukończeniu

programu korekcyjno – edukacyjnego)

 

Zajęcia obejmują zagadnienia:

- Stres i radzenie sobie ze stresem

- ABS emocji

- Wpływ myśli automatycznych na ucznia i zachowanie

- Historia życia, a przemoc w związku

- Czynniki sprzyjające budowaniu zdrowych relacji rodzinnych

- Komunikacja w związkach uczuciowych

- Konstruktywne radzenie sobie z problemami

 

Zajęcia przewidują rozmowę indywidualną z każdym uczestnikiem oraz 5 spotkań grupowych odbywających się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (od godz. 16.15).

 

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Skarbowa 4 47-200 K-Koźle

               Sala konferencyjna (pokój nr 2)

 

Tel. do osoby prowadzącej: 503 115 300

 

ZESPÓŁ DS. INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

Siedziba Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego znajduje się przy ul. Judyma 5 w Kędzierzynie-Koźlu na II piętrze

(budynek dawnego PZU) !!

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

świadczy pomoc w sytuacjach:

- kryzysów małżeńskich i w relacjach rodzinnych
- samotności i izolacji
- utraty bliskiej osoby (rozwodu, separacji, śmierci)
- katastrof i klęsk żywiołowych
- przestępstw, w tym na tle seksualnym
- prób i myśli samobójczych
- choroby terminalnej
- doświadczanej traumy
- problemów emocjonalnych i wychowawczych

Tel. 573 310 953

pcpr2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera