Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski realizuje projekt grantowy „Cyfrowy Powiat”

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski podpisał umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze 5364/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5. 1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji grantu konkursowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

W ramach grantu zostanie zakupiony serwer dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu oraz serwery NAS wraz z twardymi dyskami, a także urządzenia sieciowe.

Dodatkowo zostanie zakupiony i wdrożony w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu elektroniczny system zarządzania dokumentacją. Zostaną także przeszkoleni wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu z zakresu funkcjonowania systemu, a kadra informatyczna urzędu dodatkowo odbędzie szkolenia specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych usług cyfrowych. W ramach grantu zostanie także wykonana techniczna diagnoza stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Wartość grantu opiewa na kwotę 279 003,00 zł.

Wdrażanie koncepcji grantu zakończy się w 2023 r.

Plakat Cyfrowy Powiat.jpeg

×

Zapisz się do newslettera