Kamera on-line

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2023-2027

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z upoważnienia w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie–Koźlu

 
Działając na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 poz. 690 z późn. zm.), ogłasza możliwość zgłoszenia kandydatów na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w Kadencji na lata 2023 - 2027.
  1. Do zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  uprawnione są działające na terenie powiatu:

  • terenowe struktury każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  • społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Szczegóły TU

 

PUP2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera