Kamera on-line

Sztab zebrał się o 9.00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

Po godz. 9.00 w Starostwie Powiatowym zebrał się sztab kryzysowy. Najważniejsza informacja to taka, że woda w Odrze od godzin nocnych systematycznie spada. O godz. 2.00 w nocy najważniejszy punkt, przez który się wdzierała został opanowany. Mowa o przerwanym wale pomiędzy Koźlem a Reńską Wsią. Transport kruszywa w to miejsce odbywał się błyskawicznie.

Wczorajszy dzień był dla wszystkich walczących z żywiołem najtrudniejszy. Na szczęście woda nie wdarła się do szpitala w Koźlu. Działania straży i policji będą teraz polegały na tym, aby nie dopuścić do rozszczelnienia wału, dlatego wszystkie służby pozostają w pełnej gotowości. Działania policyjne polegają również na zabezpieczeniu zalanych mieszkań i domów, tak  aby nie dopuścić do włamań czy rabunków. Pozytywna informacja dotyczy także rzeki Kłodnica, jej poziom powoli się stabilizuje. W Koźlu nadal nie ma prądu. Zaraz kiedy powróci energia szpital w Koźlu potrzebuje kilku dni, aby rozpocząć funkcjonowanie. Od godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym na I piętrze budynku swoją tymczasową siedzibę  będzie miał Powiatowy Lekarz Weterynarii. Organizowany jest właśnie transport żywności do Kobylic oraz Koźla Rogów. Pomoc zadeklarował Bank Żywności z Opola. O godz. 13.00 kolejne spotkanie sztabu kryzysowego, podczas którego obecni będą wójtowie poszczególnych gmin, prezydent miasta i przedstawiciele wszystkich służb zespolonych.   

 

×

Zapisz się do newslettera