Kamera on-line

Zebrał się sztab kryzysowy

 

12.10, dnia 21 maja
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
O 11.00 w starostwie zebrał się sztab kryzysowy. W godzinach nocnych podjęto decyzję o przekopaniu drogi powiatowej na Dębowej. To spowodowało odciążenie rzeki Linety zalewającej Koźle. Stan wody jest obecnie mniejszy na ul. Gazowej, Chrobrego i Łukasiewicza. W Koźlu Port stan wody póki co nie ulega obniżeniu, zamknięto tam zasuwę na ul. Młynarskiej. Na ul.  Szymanowskiego w dalszym ciągu uszczelniane są wały. Na ul. Gazowej w Koźlu otwarta została zasuwa na rzece Linecie. Podjęto decyzję o otwarciu mostu na ul. Nowowiejskiej w Lenartowicach(do 8 ton).
Woda wydostająca się z kanalizacji sanitarnej stwarza problemy w rejonie szpitala w Koźlu, szczególnie w godzinach jej dużego poboru (rano, wieczorem). Na miejscu są odpowiednie służby.  Apelujemy do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody.
Policja: Funkcjonariusze w dalszym ciągu zabezpieczają domostwa przed kradzieżami, na bieżąco sprawdzane są też zgłoszenia o incydentach podawane przez mieszkańców. Wszędzie tam, gdzie to możliwe podejmowane są interwencje. Strażacy i policjanci na bieżąco monitorują i zabezpieczają teren. Zaopatrują też mieszkańców zalanych terenów w pożywienie.
Spada poziom wody w Odrze – średnio 3-4 cm na godzinę. Od najwyższego poziomu(8 m.) woda opadła już o ponad metr. Podobna sytuacja dotyczy rzeki Kłodnica. Poziom wody obniża się też w Kanale Kłodnickim choć wysoki stan Odry nadal ma na niego wpływ. Optymalizuje się stan wody w zbiornikach: Dzierżno duże i Dzierżno małe.  
×

Zapisz się do newslettera