Kamera on-line

Ponad metr do stanu ostrzegawczego

 

Polski Czerwony Krzyż Opolski Zarząd Okręgowy w Opolu zwraca się do społeczeństwa o wpłaty na pomoc dla osób poszkodowanych podczas powodzi, która nawiedziła nasze województwo.

Celem zbiórki jest pozyskanie środków finansowych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb poszkodowanym.
Wpłaty finansowe prosimy kierować na rachunek:
 
Bank Zachodni WBK SA I o/Opole
15 1090 2138 0000 0005 5600 0614
z dopiskiem „Powódź”

 

Policja apeluje do mieszkańców, by zwracać uwagę na osoby zachowujące się podejrzanie, funkcjonariusze sprawdzą każdy sygnał.

Wskaźniki na wodowskazach w Koźlu o 8.00 rano w niedzielę pokazywały 607 cm, pozostał więc ponad metr, aby woda ze stanu alarmowego przeszła w ostrzegawczy.
×

Zapisz się do newslettera