Kamera on-line

Przemysł 4.0. Czyli czwarta rewolucja przemysłowa w Azotach. Szkoła w centrum zainteresowania firm z Kędzierzyna-Koźla

Ważne wydarzenie dla całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez. Gościliśmy uczestników 12. seminarium naukowego, które w tym roku odbyło się pod hasłem: ”Przemysł 4.0”.

Było one skierowane do uczniów  szkół ponadpodstawowych powiatu, by przybliżyć młodym ludziom  tematykę transformacji cyfrowej, która jest jednym z głównych trendów charakteryzujących przemiany zachodzące we współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawiciele firm, z którymi szkoła współpracuje  pokazali nam jak wprowadzają  i w efektywny sposób wykorzystują nowoczesne rozwiązania oparte na technologiach cyfrowych. Mogliśmy przekonać się, że jest to proces kompleksowy i zintegrowany, który wprowadza zmiany w każdej dziedzinie funkcjonowania firmy, zaczynając od sposobu pracy pracowników, przez funkcjonowanie procesów, po analizowanie i wykorzystywanie zebranych danych.

Dyrektor Maria Staliś przywitała wszystkich uczestników seminarium. Wśród zaproszonych gości była p. Aurelia Stępień,  kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, która w imieniu starosty Pawła Masełki, życzyła zebranym owocnych obrad.

W seminarium wzięli udział także: p. Piotr Łaba,  z-ca dyrektora Wydziały Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu, p. Tomasz Starowicz   z  Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, Kazimierz Terelak, prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Przemysłu Chemicznego w Kędzierzynie–Koźlu, dyrektorzy Szkół i jednostek oświatowych powiatu, nauczyciele i młodzież z ZSTiO, ZSŻŚ, ZS3.

Seminarium rozpoczęła Elwira Bamburowicz, nauczyciel przedmiotów elektryczno – mechatronicznych z ZSTiO, która w swojej prezentacji  wprowadziła nas w tematykę czwartej rewolucji przemysłowej jako integracji maszyn, systemów oraz IT,  przedstawiła   zmiany jakie zachodziły w przemyśle od  wynalezienia maszyny parowej po XXI wiek, jak w dobie Przemysłu 4.0 kształcić i przygotowywać  absolwentów szkół technicznych do wejścia na rynek pracy.

Artem Chyruk - Kierownik Produkcji z firmy Jokey Poland  w K-Koźlu w swoim wystąpieniu „ Przemysł 4.0 w przetwórstwie tworzyw sztucznych” pokazał jak współpracują i „dogadują się” pomiędzy sobą maszyny w procesie produkcji tworzyw sztucznych.

Marcin Barth – koordynator ds. zarządzania procesowego Grupie Azoty ZAK S.A. zaprezentował uczestnikom seminarium w jaki sposób realizowane jest Zarządzanie Procesowe w oparciu o  koncepcję Lean Management, tak by poprzez system usprawnień  móc zmniejszyć liczbę czynności, osób zaangażowanych i zmniejszyć koszty.

Pracownicy ETP Elektro z Bierawy, p. Mariusz Ptaszyński - Projekt Manager i Miłosz Horoszkiewicz - Inżynier Serwisu, podczas swojej prezentacji „Sivacon S8 - rozdzielnica, która wszystko widzi”  zdalnie połączyli się z inżynierami z firmy, którzy na  statku wiertniczym w Tromso w Norwegii  uruchamiali rozdzielnicę energetyczną, mogąc kontrolować i odczytywać wszystkie jej parametry.

Pan Andrzej Rudnicki  Koordynator ds. Sieci Wysokich Napięć z firmy Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, zapoznał nas z możliwościami najnowocześniejszego magazynu energii w GPZ Cieszanowice.

Reprezentujące firmę  A. Berger Polska z K-Koźla: p. Justyna Bytnar - Kierownik Finansów i p. Jolanta Bukalska – Kierownik Sprzedaży, w swojej prezentacji „Skuteczny monitoring produkcji w czasie rzeczywistym”, przybliżyły nam w jaki sposób smartfony i tablety, z odpowiednim oprogramowaniem, są  w firmie wykorzystywane do sprawnego i szybkiego usuwania awarii i usterek parku maszynowego oraz monitorowania produkcji.

Całość podsumował p. dr hab. inż. Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej omawiając prowadzone badania nad licznikami energii, które nie tylko zaczytują, magazynują, ale i analizują parametry energii elektrycznej. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność i potrzebę stałej współpracy między szkołami i uczelniami technicznymi a przedsiębiorstwami by absolwenci trafiając na rynek pracy byli przygotowani na nowe wyzwania.

Na zakończenie, p. dyr. Maria Staliś podziękowała prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia i prezentacje, za przybliżenie młodzieży tematyki Przemysłu 4.0,  za pokazanie  jak firmy wprowadzają nowoczesne rozwiązania cyfrowe, jak funkcjonują w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Uczniowie usłyszeli też od większości prelegentów, że umiejętność pracy  w zespole, znajomość języka obcego, zwłaszcza angielskiego są  w dzisiejszych czasach wymogiem koniecznym. Zachęcali do  efektywnego wykorzystania czasu, który spędzają w szkole, ponieważ upór, ciekawość świata, szerokie horyzonty, dociekliwość, otwartość umysłu, zdobywanie wiedzy procentują później  w dorosłym życiu i w pracy zawodowej.

Podziękowania skierowane były również do wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy zaangażowani byli w organizację seminarium.

Oprac. al

se1.jpeg

se2.jpeg

se3.jpeg

se4.jpeg

se5.jpeg

se6.jpeg

se7.jpeg

se8.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera