Kamera on-line

Przyjęto Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030

Uchwałą nr LIV/467/2023 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 28.03.2023 r. przyjęto Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2030 jest dokumentem służącym realizacji założeń polityki społecznej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Przedmiotowy Program został poddany konsultacjom społecznym i został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu: uchwała w sprawie Stanowiska Zarządu Powiatu dot. konsultacji społecznych  i obowiązujący Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych lata 2023-2030. 

PDFUchwała - stanowisko powiatu.pdf (198,89KB)

PDFUchwała Powiatowy Program Działań 2023-2030.pdf (1,58MB)

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera