Kamera on-line

Szkoły powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zakończyły unijny projekt

W maju 2010 roku zakończony został projekt „Otwarci na wiedzę, otwarci na ludzi, otwarci na Europę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bogaty w różnorodne propozycje projekt przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 4 z naszego powiatu.
Nauczyciele odpowiedzialni byli za realizację treści dydaktyczno- wychowawczych, natomiast liderem odpowiedzialnym za część finansową było Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie- Koźlu.
Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, zainteresowanie uczniów swoim miejscem nauki i zamieszkania, kształtowanie postaw obywatelskich młodych Polaków, rozpoznanie preferencji zawodowych i swobodne poruszanie się po wymagającym rynku pracy naszych absolwentów. Wyznaczone priorytety były zaakceptowane i wspomagane przez Starostwo Powiatowe.
Dzięki zajęciom wyrównawczym z przedmiotów maturalnych (język polski, języki obce, matematyka, geografia, chemia, informatyka) uczniowie nadrobili braki i poznali techniki efektywnego uczenia się. Wymiernym rezultatem postępów w nauce są testy przeprowadzone na zakończenie projektu w każdym działaniu. Wykazały one, że 90% uczestników projektu otrzymało więcej punktów niż na teście wstępnym.
Ponadto udział w zajęciach umożliwił uczniom systematyczne przygotowywanie się do sprawdzianów i otrzymywanie pozytywnych ocen. Poprawa wyników nauczania uzasadnia celowość prowadzenia zajęć w ramach projektów unijnych.
Zajęcia z języków obcych prowadzone w klasach I, II i III wpłynęły na pogłębienie sprawności komunikacyjnych a zdobyte umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w sytuacjach życia codziennego, jak również w sferze zawodowej.
Duży nacisk położono na matematykę, a zwłaszcza na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Kółko matematyczne pozwoliło na lepsze wyćwiczenie umiejętności wymaganych na poziomie podstawowym, uzupełnienie zaległości i nabranie pewności siebie.
Ciekawym efektem działania „ Uczeń jako autor przewodnika po Sławięcicach” jest fotoksiążka i przewodnik turystyczny zawierający istotne wiadomości historyczne, geograficzne i folklorystyczne na temat Sławięcic. Dużą pomoc, za którą jesteśmy wdzięczni, otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic. Fotoksiążka cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców tej dzielnicy na festynie zorganizowanym w czerwcu.
Interesującym pomysłem na zakończenie projektu, którego celem było poznanie najnowszej historii Polski była wycieczka do Gdańska, dzięki której młodzież ugruntowała swoją wiedzę na temat transformacji ustrojowej.
Prowadzone w ramach projektu „ Warsztaty inspiracji” pozwoliły młodzieży klas maturalnych na uczestniczenie w Targach Edukacyjnych i Targach Pracy organizowanych w Kędzierzynie- Koźlu. Ponadto odbyły się wycieczki na wyższe uczelnie, a każdy uczestnik działania otrzymał opracowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania w formie zeszytu ćwiczeń.
Główną nagrodą dla uczniów , którzy wykazali się najlepszą frekwencją i dużym zaangażowaniem w realizację wyznaczonych celów był wyjazd nad morze na 5 dni do ośrodka w Smołdzińskim Lesie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Na wycieczkę pojechało 50 uczniów; po 25 z każdej szkoły. Program był bardzo bogaty i pozwolił młodzieży na wypoczynek i poznanie ciekawych miejsc Pomorza.
Nauczyciele i uczniowie w końcowych ankietach ewaluacyjnych wypowiedzieli się pozytywnie na temat projektu, jego realizacji i osiągniętych efektów.
5.jpeg  
 
×

Zapisz się do newslettera