Kamera on-line

Konkurs na najciekawszy szlak śladami Funduszy Europejskich po Polsce

 Zestaw logo LPI

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy szlak ukazujący projekty zrealizowane w Polsce dzięki funduszom europejskim.
 
Zgłaszane prace powinny przedstawiać opis szlaku zawierającego przynajmniej 3 projekty (inwestycje), sfinansowane z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej przyznanych Polsce w latach 2004-2013, wraz z jego ilustracją;
 
  • poprzez szlak należy rozumieć samodzielnie wyznaczoną przez uczestnika konkursu trasę (pieszą, rowerową, kajakową, samochodową lub inną), na której znajdują się przynajmniej 3 inwestycje finansowane w ramach projektów ze środków funduszy UE, które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców,
  • jeśli przedstawiane w opisie szlaku inwestycje będą dodatkowo stanowiły ciekawe miejsca w regionie, podnoszące jego atrakcyjność, prace otrzymają więcej punktów,
  • ilustracja szlaku może być wykonana w dowolnej formie artystycznej np. fotograficznej, rysunkowej, malarskiej itp.
Aby ująć daną inwestycję w opisie szlaku należy sprawdzić czy była ona finansowana ze środków funduszy UE, które były przyznane Polsce w latach 2004-2006 bądź 2007-2013. Informacje o funduszach europejskich dostępne są m.in. na stronach internetowych http://www.funduszeeuropejskie.gov.plhttp://www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl,   http://www.funduszestrukturalne.gov.pl oraz w punktach informacyjnych.
 
Inwestycja może dotyczyć dowolnej tematyki, można opisać drogę, wyremontowany zabytek, odnowiony kościół, oczyszczalnie ścieków, szkołę itd., ważne by miała ona pozytywny wpływ na życie mieszkańców.
 
Trasa może przebiegać w obrębie gminy, powiatu, województwa czy nawet całego kraju. Powinna być dostosowana do środków transportu, którymi miałaby być pokonywana i opisana tak, by ktoś zainteresowany mógł się wybrać na wycieczkę po opisanej trasie. Każda dodatkowa inwestycja (powyżej trzech) ujęta na szlaku, będzie dodatkowo punktowana.
 
Prace można składać do dnia 15 listopada 2010 r.
 
Prace na konkurs należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w Kancelarii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4 w godz. 8:15 - 16:15 lub wysłać na adres do korespondencji:
 
 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs - Śladami Funduszy Europejskich po Polsce”
 
 
Nagrody:
 
I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych oraz zestaw turystyczny,                                       
II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych oraz zestaw turystyczny,
III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych oraz zestaw turystyczny.
 
Komisja Konkursowa może również przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
 
Więcej informacji na: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2010 r.

 Konkurs
 

×

Zapisz się do newslettera