Kamera on-line

Wizyta w Brukseli

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman wziął udział w studyjnym wyjeździe do Brukseli najlepszych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Chodzi o jednostki, które najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z Unii. Oprócz samorządowców, dyrektorów opolskich uczelni oraz przedstawicieli firm, które przygotowały ciekawe projekty w wyjeździe zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski uczestniczyli szefowie opolskich Zakładów Opieki Zdrowotnej. Wizyta obfitowała w bardzo różnorodną tematykę oraz bogaty program. Jednym z punktów było spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za współpracę z naszym województwem w zakresie realizacji RPO WO 2007-2013.

Problemem, który dotyczy nie tylko naszego regionu ale całej Unii jest sprawa miejsc pracy. Działania parlamentu skupiają się teraz na innowacyjnych rozwiązaniach mających za zadanie rozśrodkować tak miejsca pracy, by zmniejszyć migrację ludzi z różnych części Europy w poszukiwaniu zatrudnienia. Od dłuższego czasu zauważana jest także potrzeba restrukturyzacji w rolnictwie i konieczność sprawniejszego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Wkrótce poznamy efekty działań w tym zakresie. 
Podczas pobytu w Brukseli poseł Danuta Jazłowiecka oprowadziła gości po Parlamencie Europejskim, delegaci zgłębili również wiedzę dotyczącą funkcjonowania Komitetu Regionów - ważnego organu doradczego i opiniotwórczego Wspólnoty. Przede wszystkim jednak poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących obecnie realizowanych projektów oraz skorzystano z wiedzy umożliwiającej planowanie nowych. Wizyta trwała dwa dni.
1.jpeg
2.jpeg
 
 
×

Zapisz się do newslettera