Kamera on-line

WAŻNE. Strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmuje teren całego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. Wyznaczono strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą teren całego obszaru powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Nakazuje się utrzymywanie oraz karmienie i pojenie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim. Tablice należy umieścić na ustalonych z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu drogach publicznych.

Wykonanie rozporządzenia powierza się Wójtowi Gminy Bierawa, Wójtowi Gminy Cisek, Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójtowi Gminy Pawłowiczki, Wójtowi Gminy Polska Cerekiew, Wójtowi Gminy Reńska Wieś, Staroście Powiatu Kędzierzyn-Koźle, Komendantowi Powiatowemu Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kędzierzyn, Łowczemu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, właściwym miejscowo zarządcom dróg.

PDFRozporządzenie.pdf (1,99MB)

grypa ptaków.png

×

Zapisz się do newslettera